< Back to Blog post Czech

SAP NOW 2019 byl ve znamení zkušeností

Success with Global Software Asset Management Large Transportation Fuels

Experience matters, takový byl podtitul letošní konference SAP NOW 2019. v případě technologického giganta SAP je nasnadě, že tím byly míněny především zkušenosti digitální.

V pražském Cubex Centru jsme vystoupili 29. května jako jeden z hlavních partnerů této akce. Věnovali jsme se konkrétně inovativním technologiím a jejich promítnutí do digitálních agilních procesů výrobních podniků.

Digitální transformace a řízení zkušeností

Konference SAP NOW 2019 se nesla v duchu digitální transformace a řízení zkušeností. Protože digitální transformace ovlivňuje nejen jednotlivé elementy podnikání, ale i celá průmyslová odvětví, prochází většina společností procesem přeměny v tzv. Intelligent Enterprise, digitální a plně propojené organizace. Inteligentní podnik se stává symbolem současného podnikání.

Úvodního slova a zahájení konference se ujala generální ředitelka SAP ČR, Hana Součková. Zdůraznila, že podnikání v digitální době je neodmyslitelně spjato se světem dat a světem zkušeností a emocí, které je potřeba propojit. V dopoledním programu se dále představili přední čeští manažeři a podělili se s účastníky o své zkušenosti s výzvami z jednotlivých oblastí podnikání a o svůj pohled na probíhající digitální transformaci.

Odpolední program byl rozdělen na jednotlivé tematické bloky dle profesních zájmů a aktuálních potřeb společností z různých odvětví a oborů. Na účastníky čekaly přednášky, semináře a praktické ukázky věnující se inteligentnímu podnikání, financím, výrobě, lidským zdrojům, konkrétním nasazením řešení u zákazníků z českého trhu a vývoji v prostředí SAP Cloud Platform.

Právě v Customer stories, sekci určené pro zákazníky a partnerské společnosti, vystoupil Petr Mýtina, náš Managing Director. Pohovořil o inovativním propojení vývoje produktů a výroby na zakázku s využitím nových SAP modulů. Účastníci se s námi potkali také u našeho partnerského stánku a virtuálně prostřednictvím mobilní aplikace.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *