< Back to Blog post Czech

Ohlédnutí za konferencí IDC Summit 2019

Prestižní konference věnující se tématu digitální transformace je za námi. Letos jsme byli součástí dění nejen jako partner akce, ale podíleli jsme se i na formulaci hlavních tezí díky Petru Mýtinovi. Mluvilo se převážně o technologiích a byznysu. Závěr konference pak byl ve znamení dobrých skutků.

Ústředním tématem letošního ročníku IDC Summitu byla digitální transformace (DX) a zejména hledání odpovědi, jak ji učinit „jednodušší.“ Zájem o konferenci rok od roku roste s tím, jak toto téma nabírá na důležitosti v každodenním fungování firem a jak se posiluje role CIO a CXO, kteří jsou za řešení technologických výzev zodpovědní. Z jejich řad se také rekrutovala převážná část účastníků tohoto IT fóra.

Každá firma je svým způsobem technologická

Technologie se prudce vyvíjí a jsou stále dokonalejší, pomáhají tak řešit čím dál komplexnější situace a problémy. Zároveň kladou vyšší nároky na informační systémy každé společnosti. V současném digitálním světě můžeme tedy směle každou firmu označit za technologickou bez ohledu na to, v jakém odvětví působí. Fenoménem dneška jsou rovněž data, jejichž množství neustále a exponenciálně roste.

Pouze v takovém případě se jejich hodnota uvolní. Data a datové analýzy jsou využitelné pro informovaná rozhodnutí a přímo ovlivňují změnu obchodních modelů společností. Proměňuje se také role CIO, kteří musí řešit rychlejší dynamiku byznysu, vyšší očekávání zákazníků a zaměstnanců i změnu jejich chování.

Vždy jde o individuální cestu konkrétní firmy

Vyvstává logická otázka: jak v tomto náročném světě obstát? Jeden účinný a univerzální recept na agilní transformaci společností bohužel neexistuje. Vždy jde o individuální cestu konkrétní firmy, která musí být založena nejen na jasné vizi a strategii využití inovativních technologií, ale musí zohledňovat také zaměstnance a firemní kulturu. Ta byla měla být v ideálním případě nastavena pro přijetí a podporu probíhající digitální transformace přímo managementem.

DX JE KOMPLEXNÍM PROCESEM A MĚLA BY SE TÝKAT CELÉ ORGANIZACE VČETNĚ JEJÍCH VNITŘNÍCH PROCESŮ. LEPŠÍ UŽIVATELSKÉ ZÁŽITKY BY MĚLY BÝT PŘÍSTUPNÉ NEJEN ZÁKAZNÍKŮM, ALE I SAMOTNÝM ZAMĚSTNANCŮM.

 

S digitalizací začínejte od zákaznické zkušenosti a inovací produktů a služeb

Letos jsme byli hlavním partnerem IDC Summitu a v rámci sekce Business: Závod k inovacím představil Petr Mýtina své pojetí digitální transformace v prezentaci nazvané „DX outside in.“ Zmínil mimo jiné, že s digitalizací je nejlepší začít od zákaznické zkušenosti a inovací produktů a služeb, tj. front-endu. Nicméně upozornil, že DX je komplexním procesem a měla by se týkat celé organizace včetně jejích vnitřních procesů.

Lepší uživatelské zážitky by měly být přístupné nejen zákazníkům, ale i samotným zaměstnancům. Petr doporučil i konkrétním kroky pro hladší postupu při digitální transformaci společností. Například budování vhodné IT struktury, resp. sjednocení front-end a back-end světů.

Nejen radit, ale i pomáhat

Na závěr summitu proběhla dražba obrazů namalovaných v průběhu konference samotnými účastníky. Náš příspěvek ve výši deset tisíc korun byl přidán k výtěžku dražby určené na pomoc mladým lidem z dětských domovů s omezenými možnostmi uplatnění.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *