< Back to press-release-cz

Ness Czech navrhne řešení regulatorního reportingu pro Sberbank

Cílem nového řešení je automatizace přípravy podkladových dat a práce s parametry ČNB bez nutnosti zasahovat do kódu.

Praha, 4. ledna 2022: Výběrové řízení pro přípravu návrhu nového řešení regulatorního reportingu do ČNB vyhrála v české pobočce Sberbank společnost Ness Czech, přední český systémový integrátor a dodavatel IT řešení pro finanční sféru.

Sberbank se rozhodla vytvořit systém nového reportingu pro ČNB kvůli limitům původního řešení, které se díky neustálým změnám regulatorních požadavků stávalo stále složitějším. Jako zdroj všech dat bude sloužit datový sklad. Za dodavatele návrhu zvolila společnost Ness Czech, která má detailní znalost problematiky reportingu a konzultanti Nessu jsou dlouhodobě angažováni při rozvoji datového skladu k velké spokojenosti zákazníka. Spolupráce Ness a Sberbank na úrovni ČNB výkaznictví již probíhá v rámci přípravy dat pro Anacredit. Navíc Ness Czech České národní bance dodává řešení SDAT, jehož prostřednictvím banky předávají regulátorovi příslušné výkazy.

Banky předávají České národní bance informace sloužící především ke sledování dodržování pravidel regulace, protože ČNB má ve své kompetenci dohled nad finančním trhem a jeho stabilitou, dále pak i statistiky, které podporují další činnosti ČNB. Zahrnuty jsou také údaje, které jsou specifikovány evropskými dohledovými orgány. Banky jsou povinny plnit i některé jednorázové informační povinnosti. V České republice aktuálně působí 23 bank se sídlem v ČR a stejný počet poboček zahraničních bank.

„Od nového systému si slibujeme zjednodušení procesu reportingu a automatizaci přípravy podkladových dat bez nutnosti většiny manuálních korekcí. Bude tak možné definovat parametry ČNB bez zasahování do samotného kódu datových transformací, takže řešení bude pro byznysové uživatele flexibilní, bez dalších nákladů na IT,“ říká Ondřej Axmann, Vice President pro finanční sektor ve společnosti Ness Czech.

„Největší výzvou stavového reportingu je příprava detailních datových základen, které obsahují jednotlivé zůstatky z účetnictví banky doplněné o kontraktuální a klientské informace. Nad touto množinou je pak potřeba spočítat tzv. ČNB parametry, aby bylo zřejmé, do které buňky, jakého výkazu zůstatek patří,“ říká Miroslav Andrle, hlavní architekt řešení v Ness Czech. Kromě znalosti datového skladu a dlouhodobé zkušenosti s účetním systémem MIDAS využije Ness hlavně svůj přístup k regulatornímu reportingu, kdy jasně oddělí zodpovědnosti byznysových a IT uživatelů.

Spolupráce Ness Czech se Sberbank se rozvíjí již několik let. Kromě rozvoje datového skladu a návazných služeb Ness zúčastnil také projektu Budgeting and Planning Tool, kdy datový sklad dodával informace do plánovací aplikace Tagetik. Aktuálně Ness spolupracuje na skupinovém projektu Finance and Risk Management Platform, v minulosti pomohl například i při změně metodiky výpočtu počtu dnů po splatnosti.

O společnostech Ness Czech a Ness Digital Engineering

Ness Czech, přední český systémový integrátor a součást mezinárodní skupiny Ness Digital Engineering, patří mezi největší poskytovatele IT služeb v České republice. Od roku 1993 se profiluje jako průkopník v zavádění nových technologií a softwarových produktů. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například O2 Czech Republic, Komerční Banka a ČÚZK. Ness Digital Engineering je globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií.

Kontakt pro média
Kamil Pittner, Media Consultant, PRCOM, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz