Ness pomáha klientom spravovať a neustále vyvíjať digitálne produkty a platformy prostredníctvom služieb vývoja aplikácií a údržby (ADM). Mnoho podnikov investuje značné prostriedky do budovania špičkových riešení, len aby postupne zaostali, pretože nemajú plán alebo zdroje potrebné na udržanie tejto hranice. Ness pomáha spoločnostiam dôsledne konať na základe ich digitálnych máp, predvídať zmeny a prispôsobovať technológie tak, aby boli v súlade s novými obchodnými potrebami.

Výzvy klientov, ktoré riešime:

  • Ako môže spoločnosť najlepšie modernizovať svoje platformy a začleniť vznikajúce technológie s minimálnym rizikom?
  • Ako môžeme použiť API a ďalšie riešenia na lepšiu integráciu starších aplikácií s novými aplikáciami?
  • Ako môžeme škálovať riadenie našich aplikácií, aby naše riešenia zostali aktuálne a relevantné?
  • Aké možnosti musíme mať, aby sme zvýšili transparentnosť a predvídateľnosť v našich cykloch uvádzania na trh?
  • Aké rámce, osvedčené postupy a metriky by sme mali implementovať, aby sme zaistili konzistentnosť v spôsobe spravovania našich aplikácií?

Riešenia týkajúce sa vývoja a údržby aplikácií (ADM)

Základné služby ADM

Ponuka škálovateľných celkových riešení ADM, od analýzy požiadaviek po nasadenie a správu. Medzi služby patrí vývoj a údržba aplikácií, transformácia aplikácií a overovanie a validácia aplikácií. Ness tiež často pomáha klientom s modernizáciou starších aplikácií, vrátane racionalizácie portfólia, hodnotenia architektúry, migrácie platformy, migrácie a konsolidácie údajov, transformácie API, aktualizácie omnikanálu a obnovy používateľských skúseností.

Správa

Poskytovanie rámca ADM, ktorý je robustný a opakovateľný, aby sa zabezpečila transparentnosť v procese vývoja softvéru a predvídateľnosť v cykloch vydania. Služby zahŕňajú správu programov, správu budovania a uvedenia na trh, správu konfigurácie, správu kvality, správu metrík a SLA a správu znalostí, ktoré sú prispôsobené na podporu obchodných potrieb každého klienta.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.