Ness pomáha klientom využívať hodnotu, ktorú predstavuje internet vecí – Internet of Things (IoT) pri zavádzaní lepších prevádzkových modelov a nových obchodných príležitostí, vrátane produktov a služieb okolo zariadení, aplikácií, platforiem a vykazovania a analýzy internetu vecí (IoT).

Výzvy klientov, ktoré riešime:

  • Máme reálne príležitosti na použitie riešení založených na podmienkach alebo prediktívnych riešeniach údržby?
  • Akým spôsobom môže spoločnosť použiť internet vecí na lepšie riadenie svojho dodávateľského reťazca?
  • Ako môžeme zlepšiť spôsob, akým predkladáme údaje IoT koncovým používateľom, aby boli zrozumiteľnejšie a lepšie pochopiteľné?
  • Akým spôsobom môžeme použiť údaje internetu vecí na modernizáciu našich platforiem a vytvorenie príležitostí na inováciu?
  • Ako by odborníci odporučili spoločnosti najlepšie zladiť konkurenčné normy a protokoly v oblasti internetu vecí?

Internet of Things (IoT) riešenia

Platformy IoT

Vývoj aplikácií IoT a podpora stratégií získavania a agregácie údajov na podporu efektívnejšej analýzy údajov. Ness pomáha klientom určiť a aplikovať najvhodnejšiu kombináciu analytických metód – prediktívne, kognitívne a strojové učenie v reálnom čase, aby viac umožnili obchodné rozhodnutia založené na analýze dát.

Zariadenia Field Devices

Implementácia riešení na umožnenie efektívneho prenosu údajov medzi zariadeniami v obmedzených sieťach alebo bránach IoT , vrátane lokálneho získavania a vizualizácie dát, bezdrôtovej a káblovej komunikácie, redukcie lokálnych údajov a fyzických zariadení a senzorov. Spoločnosť Ness má skúsenosti s nasadením optimálnych komunikačných protokolov definovaním, aké údaje môžu a majú byť spracovávané lokálne alebo v cloude, a so životným cyklom End-to-End (E2E)  a správou aktív senzorov IoT.

 

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.