Ness je uznávaným odborníkom v oblasti agilného vývoja, ktorý konštruuje vysokovýkonné platformy v primeranej škále s mapami, ktoré časom zvyšujú hodnotu platformy. Premýšľame o najefektívnejších možnostiach integrácie celého systému – frontendové, midlevérové, backendové, partnerské API – so správnou rovnováhou efektívnosti a flexibility, takže celok funguje výkonnejšie ako súčet jednotlivých častí.

Výzvy klientov, ktoré riešime:

  • Ako môžeme urýchliť vývoj platformy s vysokokvalitnými výsledkami?
  • Aké možnosti architektúry platformy nám pomôžu čo najlepšie splniť naše firemné ciele?
  • Ako môžeme minimalizovať riziko pri modernizácii našich aplikácií?
  • Akým spôsobom môžeme integrovať staré a nové systémy na zlepšenie flexibility firemných procesov?
  • Ako môžeme najlepšie iterovať naše súčasné riešenia, aby sme držali krok s potrebami trhu? 

Cloudové a platformové riešenia

Budovať

Vývoj škálovateľných globálnych platforiem vrátane omnikanálových riešení  a vývoj zákazníckej platformy; vývoj cloud-native platformy s platformami založenými na PaaS, mikroprocesormi, kontajnermi a DevOps; zavádzanie nových technológií prostredníctvom konceptu Proofs of Concept a funkcií, ako sú napríklad konverzačné rozhrania; a výroba platforiem Data Science, aby  strojové učenie bolo pripravené na použitie v reálnom svete.

Integrovať

Uľahčenie správy identity a prístupu; vytváranie aplikácií založených na API; a prepracovanie architektúry aplikácií pomocou stratégie API.

Modernizovať

Migrácia a preplatformovanie aplikácií do cloudu s cieľom zlepšiť škálovateľnosť a flexibilitu; preplatformovanie alebo oddelenie používateľského rozhrania (UI) od jadra aplikácie, aby sa umožnilo rýchlejšie obnovenie používateľského rozhrania a lepší používateľský zážitok.

Udržať

Správa a vývoj softvérových platforiem vrátane podpory úrovne 2 a 3, konsolidácie udržiavania aplikácií; správa LiveOps pre cloudové aplikácie; a podpora WebOps pre aplikácie elektronického obchodovania.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.