Ness pomáha spoločnostiam budovať správnu dátovú infraštruktúru, transformačné procesy a analytické metódy, aby mohli zúročiť výkon svojich údajov s cieľom zvýšiť produktivitu a zvýšiť príjmy.

Výzvy klientov, ktoré riešime:

  • Aký je najlepší spôsob pre spoločnosť, aby zaviedla dátový rámec, ktorý je škálovateľný a bude sa vyvíjať s rastom spoločnosti?
  • Ako môže spoločnosť efektívne zlúčiť údaje z viacerých zdrojov s cieľom vytvoriť nové perspektívy v našom podnikaní?
  • Aké príležitosti na zlepšenie prevádzky môžeme dosiahnuť pokročilou analýzou údajov?
  • Ako môžeme vizualizovať údaje spôsobom, ktorý je pre naše zúčastnené strany zmysluplnejší?
  • Aké sú praktické spôsoby, ktorými  môžeme podporiť umelú inteligenciu (AI) a strojové učenie na zlepšenie spôsobu, akým podnikáme?

Riešenia týkajúce sa Big Data a analytiky

 

Infraštruktúra

Pomáhame našim klientom definovať a implementovať infraštruktúru veľkého objemu dát (Big Data), ktorý podporuje obchodné požiadavky, čo sa týka škálovateľnosti, flexibility, bezpečnosti a dostupnosti. Zahŕňa on-premise, cloudové alebo hybridné riešenia infraštruktúry, správu a monitorovanie infraštruktúry a implementáciu podporných databáz a nástrojov vyhľadávania údajov.

Extrakcia, transformácia, nahratie – Extract, Transform, Load (ETL)

Prijímanie, transformácia a integrácia údajov, najmä v prípade veľkého množstva údajov z viacerých zdrojov. Ness tiež vyvíja rámec správy údajov, aby zabezpečil provenienciu údajov, ich integritu a procesy internej autorizácie spĺňajúce požiadavky zákazníkov

Analytika dát

Poskytovanie riešení Business Intelligence (BI) a vizualizácie, vrátane návrhu stratégie BI, architektúr dátového centra a podnikových dátových skladov, inteligentných dashboardov a ďalších vizualizačných techník. Spoločnosť Ness má osobitné skúsenosti s poskytovaním pomoci klientom pri identifikácii praktických aplikácií na prediktívne, kognitívne analýzy v reálnom čase a pri tvorbe riešení strojového učenia, ktoré fungujú veľmi efektívne vo výrobných prostrediach.

Datasheet

Solutions for Artificial Intelligence & Machine Learning

View PDF

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.