Ness pomáha spoločnostiam zrýchliť procesy softvérového inžinierstva, aby mohli rýchlejšie uviesť svoje riešenia na trh, zlepšiť kvalitu produktov a získať viac času na inovácie.

Výzvy klientov, ktoré riešime:

  • Ako môžeme urýchliť cykly uvedenia softvéru na trh a čas na dosiahnutie príjmu?
  • Čo môžeme urobiť pre zvýšenie spoľahlivosti a predvídateľnosti uvedenia nášho softvéru na trh?
  • Ako môžeme byť flexibilnejší pri uspokojovaní meniacich sa požiadaviek zákazníkov bez ovplyvnenia kvality?
  • Aké nástroje môžeme použiť na minimalizáciu chýb a zložitosti kódu?
  • Ako môžeme znížiť manuálne úsilie, aby sme mali viac času zamerať sa na inovácie?

Riešenia pre automatizáciu inžinierstva

Automatizácia uvedenia aplikácie na trh

Poskytovanie poradenských služieb a implementácia riešení, ktoré urýchľujú cykly uvedenia softvéru na trh, vrátane funkcie zreťazenej linky nepretržitej integrácie –  Continuous Integration (CI), automatizácie budovania a zavádzania, automatizácie poskytovania infraštruktúry, kontroly kódu a vyhodnocovania procesov a nástrojov.

Automatizácia testovania

Poskytovanie poradenských a implementačných služieb, aby sa pomohlo klientom automatizovať testovanie, vrátane funkčného testovania, testovania používateľského rozhrania, testovania API, testovanie desktopu / webu / mobilu, testovania výkonu a bezpečnosti a metód vývoja riadeného testovaním (TDD), riadeného správaním (BDD) a  akceptačným testovaním (ATDD).

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.