Uplatňovanie technickej spôsobilosti  a odbornosti ako hnacej sily digitálnej inovácie.

Ness využívaním svojich kapacít a know how dokáže poskytnúť správnu kombináciu technickej spôsobilosti a technológií s cieľom vyvíjať digitálne riešenia pre klientov. Tímy využívajúce overené postupy (Practices) vyvíjajú urýchľovače riešení a prototypy, ktoré môžu klientom pomôcť získať riešenia na trhu rýchlejšie. Tieto overené postupy fungujú globálne a prispievajú hlbokými skúsenosťami, odbornými znalosťami o vznikajúcich technológiách a osvedčenými postupmi všade, kde je to potrebné, čím sa inovatívne nápady dostávajú do popredia.

POV-challenges-facing-todays-cio-banner

Insight

The Challenges Facing Today’s CIO

View PDF

Oblasti (Practices)

Cloudové riešenia a platformy

Vytváranie nových, inovatívnych digitálnych produktov a platforiem a modernizácia existujúcich riešení

Zistiť viac

Automatizácia

Zrýchlenie softvérového vývoja a zlepšovanie efektivity

Zistiť viac

Big Data a analytika

Implementácia riešení založených na analýze dát s cieľom podpory obchodných rozhodnutí na základe presných informácií

Zistiť viac

Internet of Things (IoT)

Zvyšovanie produktivity interakcie medzi ľuďmi a strojmi

Zistiť viac

Experience Design

Kombinácia analýzy ľudského správania technologickými riešeniami za účelom vytvorenia zmysluplných výstupov

Zistiť viac

Salesforce

Architektúra, implementácia, úpravy na mieru a intergrácia funkcionality a riešení Salesforce

Zistiť viac

ServiceNow

Modernizácia prevádzky za účelom optimalizácie procesov

Zistiť viac

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.