Riešenia Ness pre inteligentné stroje (smart machines) pomáhajú spoločnostiam identifikovať a realizovať najlepšie príležitosti na využívanie internetu vecí (Internet of Things) na zlepšenie kvality, zvýšenie zákazníckych skúseností a odlíšenie sa od konkurencie.

Problémy klientov, ktoré riešime:

  • Ako fungujú aktíva spoločnosti a kde môžeme zlepšiť ich efektivitu?
  • Aké služby s pridanou hodnotou môže naša spoločnosť ponúknuť v súvislosti s riešeniami, ktoré predávame, a údajmi, ktoré generujú?
  • Ako môže spoločnosť uľahčiť používateľom interakciu s našimi produktmi a porozumieť informáciám, ktoré poskytujú stroje?
  • Ako môžeme lepšie nasmerovať fyzické aktíva alebo servisný personál na optimalizáciu operácií?

Riešenia inteligentných strojov

Vizualizácia údajov v reálnom čase a monitorovaie strojov

Vytváranie vizualizácií a služieb založených na údajoch s cieľom umožniť diagnostiku v reálnom čase a vzdialenú správu služieb.

Údržba založená na monitoringu

Zníženie prevádzkových nákladov a prestojov plánovaním údržby stroja iba vtedy, keď senzory detekujú špecifikované podmienky.

Prediktívna analytika

Použitie údajov generovaných pomocou senzorov na predvídanie problémov a spustenie opatrení na zníženie poruchovosti zariadení.

Nové produkty založené na informáciách

Transformácia údajov do nových tokov príjmov, napríklad služba na analýzu údajov o používaní strojov s cieľom znížiť spotrebu energie.

Ness-Domains-Smart-Machines

Brochure

Solutions for Smart Machines

View PDF

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.