Spoločnosť Ness pomáha svojim klientom efektívnejšie zhromažďovať, spravovať, distribuovať a analyzovať údaje, spolu s riešeniami proti sofistikovaným podvodom a technikami AI/ML pomocou automatizácie významne zlepšujúc ich schopnosť zisťovať a riadiť riziká.

Problémy klientov, ktoré riešime:

  • Ako môžeme použiť modely zisťovania podvodov pre zmiernenie negatívneho správania skôr, ako sa staneme rizikom?
  • Ako môžeme urýchliť implementáciu nasadenia nášho AML a maximalizovať jeho hodnotu?
  • Ktoré technológie môžu znížiť manuálnu a opakujúcu sa prácu, aby sa náš tím mohol sústrediť  osobnú intervenciu?
  • Ako môžeme určiť optimálnu úroveň odhaľovania podvodov a minimalizovať falošné poplachy?
  • Akým spôsobom môžeme použiť výsledky riadenia prípadov na aktualizáciu modelov rizika?

 

 

Riešenia týkajúce sa regulačnej technológie

Zisťovanie podvodov

Vďaka technológiám strojového učenia a neurónovej siete v spojení s existujúcimi riešeniami na zisťovanie podvodov pomáha Ness klientom identifikovať rizikové správanie, ktoré sa nezachytí tradičnými rizikovými modelmi a reaguje na zajtrajšie hrozby.

Poznaj svojho zákazníka

Ness vytvára vylepšené funkcie  Know Your Customer (KYC) – poznaj svojho zákazníka, ktoré zvyšujú kvalitu, rozsah a relevantnosť údajov KYC a zároveň znižujú čas potrebný na zhromažďovanie údajov.

Boj proti praniu špinavých peňazí

Ness maximalizuje hodnotu riešení zameraných proti praniu špinavých peňazí (AML) zvyšovaním kvality a šírky údajov, ktoré využívajú, vrátane efektívnejších funkcií pri zbere,  prijímaní, spracovávaní, distribúcii a správe údajov.

Brochure

Solutions for Regulatory Technology

View PDF

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.