Zapojenie zákazníka (Customer Engagement) nie je lineárny proces. Ness pomáha spoločnostiam efektívnejšie prepojiť svoje obchodné ciele s potrebami zákazníkov integráciou dynamickej kombinácie kontaktných bodov a kanálov zákazníkov v záujme dosiahnutia lepšieho zapojenia zákazníkov. 

Problémy klientov, ktoré riešime:

  • Ako môžeme zlepšiť personalizáciu našich produktov / služieb s cieľom iniciovať väčšie zapojenie zákazníkov?
  • Akým spôsobom môžeme použiť alebo vylepšiť údaje, ktoré zhromažďujeme, aby sme vytvorili viac príležitostí na ďalší predaj?
  • Ako môžeme odstrániť nedostatky z procesov nákupu a podpory zákazníkov?
  • Ako môžeme zlepšiť príťažlivosť nášho vernostného programu a odlíšiť ho od ostatných?
  • Ako môže naša spoločnosť zvýšiť lojalitu zákazníkov a znížiť počet vypovedaných zmlúv?

     

Riešenia zapojenia zákazníka

Operácie digitálneho marketingu

Budovanie digitálnych platforiem, ktoré uľahčujú nepretržitý kontakt so zákazníkmi a ich zapojenie naprieč kanálmi, vrátane automatizovanej segmentácie zákazníkov, distribúcie kampaní, analýzy sociálnych sentimentov, integrovaných funkcií SEO/SEM a prepojení API s partnerskými systémami.

Personalizácia

Pomocou pokročilých techník analýzy údajov, ako je analýza toku kliknutí a správania používateľov, strojové učenie (ML) a umelá inteligencia (AI), sa vyvíjajú poznatky a odporúčania, ktoré umožňujú efektívnejšie a presnejšie zapojenia zákazníkov, ktoré zvyšujú predajné príležitosti, konverzie a príjmy.

Životný cyklus zákazníka

Pomáhanie klientom posilňovať zapájanie zákazníkov počas životného cyklu zákazníkov poskytovaním riešení v oblasti mapovania ciest zákazníkov, zapojenia omnikanálu, agregácie údajov a zlepšovania kvality, integrácie kanálov online a offline, aby sa vytvorili 360-stupňové pohľady na zákazníkov, a rozširovania a zlepšovania vernostných programov pre zákazníkov.

Starostlivosť o zákazníka
Integrácia digitálnych funkcií, ktoré zlepšujú služby zákazníkom a znižujú čas, ktorý musia zamestnanci venovať manuálnym a opakujúcim sa úlohám. Riešenia môžu zahŕňať agregáciu údajov pre 360-stupňové pohľady na zákazníkov, nasadenie dátových chatbotov, využitie pracovných tokov zo ServiceNow a ďalších riešení založených na procesoch a integráciu funkcií internetu vecí a konverzačných rozhraní pre poskytnutie komplexných omnikanálových riešení.

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.