Ness pomáha spoločnostiam zachytiť väčšiu hodnotu z obsahu, ktorý vytvárajú, strategickým uplatňovaním dizajnu, digitálneho vývoja, analýzy údajov a automatizácie koherentným spôsobom v rozširujúcom sa rozsahu kanálov a zariadení.

Problémy klientov, ktoré riešime:

  • Ako môže naša organizácia rozšíriť obsah a svoj trh?
  • Aký obsah s pridanou hodnotou môže naša spoločnosť ponúknuť, aby generovala ďalšie príjmy?
  • Ako môžeme lepšie sledovať príjmy a zvládať úniky príjmov z obsahu prichádzajúceho z viacerých kanálov?
  • Akým spôsobom môžeme použiť obsah na zvýšenie zdieľania informácií, inovatívneho myslenia a produktivity zamestnancov?
  • Ako môžeme znížiť časovo náročné procesy správy práv a riziko porušenia práv a predpisov týkajúcich sa obsahu?

Riešenia týkajúce sa obsahu

Prehrávanie

Vývoj a integrácia platforiem na poskytovanie živého videa, streamovania a obsahu (on Demand) s akcelerátorom riešenia distribúcie videa.

Personalizácia

Definovanie stratégie segmentácie trhu a publika a uplatňovanie zážitkového dizajnu (Internt of Things) a strojového učenia (Machine Learning), aby sa zlepšilo zameranie na obsah a zvýšila sa lojalita zákazníkov.

Správa práv

Modernizácia procesov správy práv, dátovej infraštruktúry a pracovných postupov s cieľom zvýšiť transparentnosť, presnosť a pokrytie obsahu spravovaného právami od spoločnosti a jej partnerov.

Monetizácia

Plánovanie a implementácia nových tokov príjmov pomocou existujúceho obsahu a údajov o tomto obsahu a kombináciou informácií novými spôsobmi na vytváranie digitálnych produktov a služieb.

 

Ness-Domains-Content-Brochure-RESIZED-v3

Brochure

Solutions for Content

View PDF

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.