MySmeNess je interný firemný framework, v rámci ktorého majú zamestnanci Ness Košice možnosť partcipovať na firemných aktivítach rozčlenených do viacerých oblastí (vzdelávanie na školách, knowledge sharingové aktivity, organizácia športových a kultúrnych podujatí dobrovoľníctvo a podpora neziskového sektora a pod. Ness aktívnych zamestnancov počas celého roka odmeňuje rôznymi odmenami. 

Fotogaléria

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.