Solar Turbines je dcérska spoločnosť známej žlto-čiernej korporácie Caterpillar so sídlom v San Diegu v Californii. Patrí medzi popredných svetových výrobcov priemyselných turbín. Viac ako 15 tisíc turbín rozmiestnených po celom svete produkuje ročne vyše 2 miliardy prevádzkových hodín. Tieto turbíny sa využívajú v rôznych oblastiach, ako napríklad:

 Prenos zemného plynu alebo ropy cez potrubie

Výroba elektrickej energie pre ropné plošiny, lode, nemocnice alebo univerzity (jedna turbína dokáže zásobiť elektrinou cca 20 tisíc domov)

Výroba termálnej energie využívanej pre farmaceutický alebo potravinársky priemysel.

Náš odborný tím v Ness KDC má viac ako 90 IT špecialistov. Našou úlohou je vývoj webových, mobilných a desktopových aplikácií pre Solar Turbines, ako aj pre ich koncových zákazníkov. Tieto aplikácie slúžia na zber a monitoring rôznych dát sledujúcich kritické parametre turbíny, ako napríklad teplota, vibrácia alebo rotácia. To umožňuje včasnú opravu komponentov a zabraňuje výskytu neplánovaných odstávok turbíny.

 Vďaka nadviazaniu výborného pracovného partnerstva a šikovnosti našich ľudí sme sa stali neoddeliteľnou súčasťou “Solarného” IT tímu.  

Technológie:

Tímy na tomto projekte pracujú so širokým spektrom technológií a frameworkov. Pre vývoj Python 3 aplikacií používame Django, uWSGI, NGINX, Jupyter, Pandas. 

Responsívny front-end design webových a mobilných aplikacií je stavaný na AngularJS, HighCharts, React, Redux, Webpack.

Naše back-endové servisy bežia na Java, Spring, Hibernate/JPA, QueryDSL, ako aj ASP.Net MVC 5,  .NET 4.6, DevExtreme.

Pre analýzu veľkych dát a vývoj algoritmov je nasadený Hadoop, HBase, OpenTSDB, Apache Spark, Kafka.

Pre vývoj, testovanie a prevádzku taktiež používame AWS, Amazon DynamoDB, Red Hat Enterprise Linux, Docker, Redis, Git, Rally, Nexus, Jenkins, Visual Studio 2015, ReadyAPI, Sahi Pro, Jmeter a mnoho dalších.

Profil projektu

Office 2020

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.