Ness Košice podporuje centrum Oáza – útulok pre ľudí bez domova v Bernátovciach pri Košiciach od roku 2011. Okrem materiálnej a finančnej podpory pomáhajú Nessáci rozvíjať zázemie samotného centra. V posledných dvoch ročníkoch sme pre integrovaný útulok pre psov postavili koterce a vyzbierali zbierku pomôcok a stravy. Zároveň sme pomohli pri rozširovaní záhrad a skleníkov, v ktorých chovanci centra pestujú zeleninu a kvety. Tie sú následne zdrojom financií potrebných na chod centra.

Spontánne i na základe podnetov zamestnancov organizujeme zbierky na podporu tých, ktorí to potrebujú. Príkladom je vianočný zbierka na podporu Evanjelickej spojenej škole internátnej v Červenici, ktorá sa ako jediná svojho druhu už viac ako 20 rokov venuje výchove a vzdelávaniu jednotlivcov s najťažším zdravotným postihnutím – hluchoslepotou.

Dobrovoľnícky deň

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, neváhajte kontaktovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.