< Back to Blog post Czech

Hlavní myšlenka ze SAP NOW Week 2018

Nedávno uskutečněná konference SAP NOW Week 2018 si dala za cíl inspirovat české firmy možnostmi chytrých technologií a ukázat jim, jak se stát moderním podnikem.

Během čtyř dní se na akci vystřídalo přes 800 účastníků a v šesti tematických blocích zaznělo kolem sedmi desítek odborných prezentací. Když přijde řeč na moderní firmu, nemusíme hned zmiňovat umělou inteligenci, strojové učení nebo internet věcí. Moderní firmu určuje to, jak dokáže reagovat na okolní svět tím, že správně vyhodnotí a „zpeněží“ data, která má ve svých IT systémech.

Základem úspěchu každé technologické inovace není jen skvělý nápad, zákaznická aplikace, nový produkt či služba. Klíčová je schopnost propojovat data a procesy s lidským kapitálem a využívat potenciál, který se nabízí.

Na konferenci jsme v našem výstupu nastínili, jaký konkrétní potenciál vidíme u výrobních podniků. Tyto postupy se dají ale do jisté míry zobecnit a jsou přenositelné a aplikovatelné i v jiných odvětvích.

Ve zkratce, pokročilý systém plánování (APS), doplněný o naše letité zkušenosti a možnosti využití SAP PP/DS, je schopen plánovat výrobu velkého počtu dílů – často v různých výrobních cyklech, s různou rychlostí výroby a použitou technologií.

Dříve byly implementace APS velmi složité a náročné na zdroje. Dnes to úspěšně řešíme s novým průmyslově specifickým modulem SAP Manufacturing, který je součástí systému SAP S/4. Ten využívá časově nepřetržité a heuristické plánování, pracuje s vysokým počtem algoritmů a proměnných.

Výsledkem takového plánování a monitoringu v reálném čase je zkrácení doby výroby a celkové zvýšení produktivity.

  • Zkrácení průběžných dob výroby
  • Snížení zásob
  • Zvýšení produktivity
  • Sladění různých plánů v rámci celé firmy
  • Zvýšení dostupnosti kritických dílů
  • Lepší proveditelnost plánů a cílené plánování
  • Umožní se soustředit plánovačům na aktuální problémy a úzká místa ve výrobě

Kladete si správné otázky?

I když svoji firmu dokonale znáte – a často paradoxně právě proto – bývá užitečný nezávislý pohled a identifikace příležitostí, kde technologie mohou uvolnit potenciál dělat věci jednodušeji a efektivněji. Pro začátek stačí v obrysech vědět, jak na tom vaše firma je, a pak si položit správné otázky.

  • Umíte správně vyhodnotit možnosti rozvoje – zdroje, vazby a procesy, jejich dopady atd.?
  • Jste schopni efektivně shromažďovat a propojovat data, abyste z nich dokázali vyčíst to, co vás může posunout dál?
  • Jak rychle reagujete na změny trhu, upravujete interní procesy a jakou zákaznickou zkušenost poskytujete svým klientům?