Telekomunikácie

Mobilní operátori kladú stále väčší dôraz na samoobslužné digitálne obchodné kanály a s tým spojenú agilitu a rýchlosť nasadzovania zmien. V Nesse máme hlbokú znalosť procesov CI/CD, automatizovaných testov, kontajnerizácie, verejného aj hybridných cloudov a agilných postupov. Vďaka tomu vieme poskytnúť služby, ktoré dokážu pružne reagovať na zmeny na trhu a našim zákazníkom poskytujú potrebnú flexibilitu a agilitu.

Show
Formats Close Clear
Formats Close Clear
You’ve viewed 0 of 0 items
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.