Naši klienti

Integrovaný informačný systém elektronických služieb Ministerstva hospodárstva SR pre elektronizáciu a zefektívnenie komunikácie s občanom a partnermi.

Komplexný informačný systém „Billing center“ pre zúčtovanie telekomunikačných služieb.

Systém elektronických služieb Košického samosprávneho kraja poskytujúci jednoduchý a rýchly prístup k službám pre občanov a ostatné subjekty samosprávy, vrátane integrácie na Ústredným portálom verejnej správy.

Štatistický zberový portál pre zber, spracovávanie, uchovávanie, distribúciu a následnú publikáciu údajov od všetkých vykazujúcich subjektov finančního trhu.

Celofiremný informačný systém SAP pokrývajúci všetky základné podnikové oblasti vrátane centrálnej HW, SW a bezpečnostnej infraštruktúry a integrácie s externými systémami spoločnosti.

Riešenie kompletnej agendy výpočtu a fakturácie tepla na platforme SAP IS-U.

Realizácia, správa a rozvoj komplexného celopodnikového informačného systému a súvisiacich agiend.

Dodávka a správa bezpečnostných systémov pre ochranu perimetra, webovej a mailovej ochrany.

Elektronické služby zdravotníctva (eSO1) ako významná súčasť Programu implementácie eZdravie.

Kontaktujte nás

Rozumieme procesom našich klientov a pomáhame ich nastaviť tak, aby pracovali pre nich. Navrhujeme, vytvárame a integrujeme digitálne platformy a firemný softvér, ktoré umožňujú spoločnosti prirodzene sa prepájať so zákazníkmi a flexibilne na nich reagovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.