AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL

Sme partnerom pre automobilové spoločnosti v oblasti aktívnej bezpečnosti, automatizovanej jazdy aj zábavy z nej. Naši klienti chcú digitálne transformovať svoje podnikanie.

Zistiť viac

FINANČNÉ SLUŽBY

Vo finančných službách sa pohybujeme viac ako 15 rokov. Technologický vývoj ani nové regulatórne požiadavky pre nás nie sú prekážkou. Reagujeme rýchlo a efektívne.

Zistiť viac

MALOOBCHOD, SPOTREBNÝ TOVAR A DISTRIBÚCIA

Maloobchody čelia novej generácii technicky zdatných zákazníkov, ktorí majú okamžitý prístup k informáciám a vyžadujú bezkonkurenčné zákaznícke skúsenosti, bez ohľadu na spôsob nakupovania.

Zistiť viac

ENERGIA A PRÍRODNÉ ZDROJE

Naše služby využívajú najväčší výrobcovia a distribútori elektriny, plynu, tepla a vody. Vytvárame riešenia pre inteligentné distribučné siete a zvyšujeme ich efektivitu.

Zistiť viac

Content-WIA-1

MÉDIÁ A ZÁBAVA

Mediálnym, zábavným a vydavateľským spoločnostiam ponúkame jedinečnú kombináciu odborných znalostí v oblasti dizajnu moderných zákazníckych zážitkov a hĺbkovej analýzy dát, čo umožňuje vytvárať vyššiu hodnotu a pútavé zákaznícke skúsenosti.

Zistiť viac

FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL A ZDRAVOTNÍCTVO

V odbore farmácie a zdravotnej starostlivosti ponúkame ucelené portfólio služieb a riešení. Pri ich návrhu využívame skúsenosti z mnohých modelov zdravotníckych systémov z celého sveta. V elektronickom a mobilnom zdravotníctve sa radíme medzi top riešiteľov na Slovensku.

Zistiť viac

VÝROBNÝ PRIEMYSEL

Vďaka našim rozsiahlym schopnostiam v oblasti veľkých dát, analytiky a priemyselného internetu vecí (IoT) môžeme urýchliť vašu cestu zavádzania digitálnej transformácie do výroby.

Zistiť viac

TELEKOMUNIKÁCIE

Mobilní operátori kladú stále väčší dôraz na samoobslužné digitálne obchodné kanály a s tým spojenú agilitu a rýchlosť nasadzovania zmien. V Nesse máme hlbokú znalosť procesov CI/CD, automatizovaných testov, kontajnerizácie, verejného aj hybridných cloudov a agilných postupov.

Zistiť viac

VEREJNÁ SPRÁVA

Poznáme procesy a štandardy sektora verejnej a štátnej správy, a ani prostredie samospráv nám nie je cudzie. Naše skúsenosti sú obohatené o riešenia z iných krajín, kde sa neustále inšpirujeme a prinášame nové vstupy.

Zistiť viac

Kontaktujte nás

Rozumieme procesom našich klientov a pomáhame ich nastaviť tak, aby pracovali pre nich. Navrhujeme, vytvárame a integrujeme digitálne platformy a firemný softvér, ktoré umožňujú spoločnosti prirodzene sa prepájať so zákazníkmi a flexibilne na nich reagovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.