NESS Slovensko, a.s.

PAVOL SOKOL

je Business Development Manager Ness.

Vo firme je od roku 2002. Začínal ako obchodník junior a postupom času sa stal človekom, ktorý dnes zodpovedá za obchodné vedenie celej firmy. Participuje na obchodných prípadoch všetkých veľkostí, od malých a stredných projektov vo finančnom sektore až po veľké a dlhodobé projekty v energetike a štátnej správe.

Zákazníkom dokáže ponúknuť komplexný pohľad na ich fungovanie, vrátane identifikovania ich potrieb, hľadania optimálneho riešenia, ale aj definovania budúcich výziev. Vďaka vzťahom založených na vzájomnej dôvere a férovosti si Pavol dokázal vytvoriť so zákazníkmi dlhodobé vzťahy, čoho dôkazom je, že sa na neho zákazníci opakovane obracajú so žiadosťou o spoluprácou.

VLADIMÍR FÖLDEŠI

je Delivery manager Ness.

V Nesse pôsobí od roku 2004. Má dlhoročné skúsenosti ako IT konzultant a IT projektový manažér na veľkých a náročných projektoch z verejného aj komerčného sektora. Vďaka tomu dokáže načúvať zákazníkovi, identifikovať business požiadavky, správne ich analyzovať a nakoniec ich zrozumiteľne interpretovať svojmu tímu. Výsledkom toho je vysoká spokojnosť na oboch stranách obchodného vzťahu.

Svoj tím vedie k maximálnej profesionalite, ktorej cieľom je prinášať zákazníkovi za vynaloženú investíciu hmatateľnú pridanú hodnotu. Na konci každého úsilia sa musí nachádzať konkrétne inovatívne riešenie, ktoré zákazníkovi uľahčuje a zefektívňuje prácu. Dodržanie schváleného rozpočtu, ako aj časového harmonogramu, patrí medzi Vladove najsilnejšie stránky, pretože delivery excellence je u neho samozrejmosť.

RUDOLF KUBIČKA

zodpovedá za vedenie tímu Healthcare.

Je jedným z troch zakladateľov pôvodnej firmy (ešte pod menom Delta E.S.) a pôsobí v nej od úplného začiatku od roku 1991. V súčasnosti je jedným z najkvalifikovanejších konzultantov v oblasti Healthcare na Slovensku. V minulosti pôsobil ako špecialista pre oblasť SAP ISU a takisto ako špičkový konzultant pre leasingové riešenia.  Pragmatizmus, priamočiarosť, nadhľad a nadšenie pre nové veci sú jeho neoddeliteľnými osobnostnými črtami.

MILAN SLANINA

je Operation manager pre segment Healthcare.

V Nesse je od roku 1992 a za ten čas prešiel viacerými riadiacimi pozíciami, vrátane projektového manažéra, výkonného, finančného či prevádzkového riaditeľa. Bol lídrom procesu transformácie Nessu z lokálnej slovenskej firmy na nadnárodnú korporáciu, ktorou je dnes Ness súčasťou. Práve zmysel pre procesné riadenie, adaptabilita na nové podmienky a zvládanie krízových situácií patria medzi jeho silné stránky. Má rád nové výzvy, ktorých výsledkom sú častokrát unikátne prototypové riešenia. Bez ohľadu na zložitosť situácie, svoju prácu vždy dokončí a vďaka svojej korektnosti dokáže budovať pevné a dlhodobé vzťahy s partnermi.

Kontaktujte nás

Rozumieme procesom našich klientov a pomáhame ich nastaviť tak, aby pracovali pre nich. Navrhujeme, vytvárame a integrujeme digitálne platformy a firemný softvér, ktoré umožňujú spoločnosti prirodzene sa prepájať so zákazníkmi a flexibilne na nich reagovať.
Browser warning
We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.