Join our webinar - "Harness Automation to Transform Your IVR Testing" on May 30, 2024 | Register now.

5 největších mýtů o digitální transformaci v průmyslové výrobě

Ačkoli mají IoT (internet věcí) a IIoT (průmyslový internet věcí) totožné základní vrstvy a sdílejí stejné technologie, nejde o totéž.

Digitální transformace patří mezi prioritní věci managementu řady výrobních firem a diskutuje se o ní bez ohledu na průmyslové odvětví. Podniky tuší, že se bez digitální transformace v budoucnu neobejdou. Neví však, kde začít a jak vlastně vypadá celková koncepce přeměny podniku. Co vlastně digitální transformace znamená? Které otázky je třeba si položit a zodpovědět, než se podnik do této iniciativy pustí?

Digitální transformaci lze definovat jako využití síly nových digitálních technologií, jako jsou cloud, internet věcí, analytika, sociální média a edge computing, k transformaci řízení podniku, organizace práce a zlepšení zákaznické zkušenosti.

Jaké jsou tedy přínosy digitální transformace pro firmy?

 • Zefektivnit vnitropodnikové procesy
 • Získat informace o možných nových zdrojích příjmů nebo službách
 • Transformovat zapojení zákazníků
 • Virtualizovat pracovní procesy a zároveň zvýšit zapojení zaměstnanců
 • Zprůhlednit dodavatelské řetězce
 • Vytvořit nové digitální ekosystémy

Podniky působící v sektoru průmyslové výroby se vydávají na cestu digitalizace, aby zefektivnily vnitropodnikové procesy pro rychlejší a lepší řízení a rozhodování. Hledají nové obchodní modely, vylepšují zákaznickou zkušenost a zapojují se do digitalizovaných dodavatelských řetězců. Využitím digitálních technologií mohou lépe stanovovat a měřit parametry OEE (Overall Equipment Effectiveness), které sledují efektivitu využití podnikových zdrojů.

Cesta k digitální transformaci je však dlouhá a má mnoho úskalí. Mezi nejčastější mýty, které jsou s digitální transformací firem ze sektoru průmyslové výroby spojeny, patří:

 • Prediktivní údržba vyžaduje strojové učení
  V dnešní době převládá názor, že prediktivní údržba je výhradní doménou strojového učení (Machine Learning, ML), a že je tedy nezbytně nutné prediktivní údržbu implementovat spolu se strojovým učením. To však zdaleka není pravda. Například jeden z předních průmyslových výrobců maximalizoval získávání hodnoty z prediktivní údržby pomocí základní techniky matematického modelování bez použití ML.
 • Konkurenční výhoda vyžaduje vlastní vývoj platforem
  Konkurenční výhodu také přinese zrychlení doby uvádění produktů na trh, okamžitý přehled například o stavu výroby, transparentní podnikové procesy a lepší integrace do okolních digitálních ekosystémů. Základním stavebním kamenem je nový moderní podnikový informační systém ERP jako například SAP S/4HANA, který shromažďuje a vyhodnocuje data a propojuje podnik se svými zákazníky a obchodními partnery. Nad tímto systémem pak může podnik případně stavět vlastní platformy pro specifické potřeby.
 • Digitální řešení vytvářejí hodnotu transformací podnikových procesů
  To je pravda, ale větší přidanou hodnotu a vyšší podíl na celkové marži získá ten podnik, který integruje svůj digitálním ekosystémem se zákazníky a obchodními partnery.
 • Řešením je internet věcí
  Ačkoli mají IoT (internet věcí) a IIoT (průmyslový internet věcí) totožné základní vrstvy a sdílejí stejné technologie, nejde o totéž. IIoT je podmnožinou širšího IoT, propojuje průmyslová aktiva, prediktivní analýzu a zaměstnance. Výrobní sektor přijal IIoT, aby využil bezkonkurenční produktivitu, agilitu a úroveň efektivity této technologie. Výsledkem je velká transformace v celé této oblasti, která vede k významným pozitivním obchodním výsledkům a personalizovaným zákaznickým zkušenostem.
 • Velkou část digitální transformace tvoří technologie a provoz
  Digitální transformace neobnáší pouze provádění změn ve výrobě, jinak se vytvoří nová sila dat, která nebudou sdílena se zbytkem firmy. Digitální transformace znamená přeměnu chodu celého podniku k nové, štíhlé a agilní firemní kultuře. Je třeba ji přijmout na úrovni celého podniku, a to i v průmyslovém prostředí.

Digitální transformace podniku má mnoho podob. Důležitý je holistický pohled na koncepci změny řízení a rozhodování podniku, bez kterého se digitální transformace lehce rozpadne na řadu dílčích, navzájem nepropojených iniciativ. Bez nosného prvku v podobě moderního podnikového informačního systému jsou přínosy dílčích iniciativ digitální transformace často jen částečné a podnik zcela nevyužije potenciál, který nové digitální technologie nabízí.

Celosvětové výdaje na digitální transformaci letos podle předpovědi analytické společnosti IDC dosáhnou 1,8 bilionu dolarů, meziročně o téměř 18 % více. Podobným tempem pak mají růst až do roku 2025. Mezi hlavní priority digitální transformace patří právě inteligentní výroba a optimalizace digitálního dodavatelského řetězce. Z hlediska odvětví letos nejvíce investic, zhruba 29 %, směřuje do výrobního sektoru, z toho 18 % do diskrétní výroby a 11 % do procesní výroby. Vlak digitální transformace se v zahraničí už dávno rozjel, především v USA, západní Evropě a Číně. Český průmysl do tohoto vlaku potřebuje co nejdříve naskočit, aby si zachoval svoji konkurenceschopnost.

Ivo Procházka, odborník na informační systémy pro výrobní sektor ve společnosti Ness Czech

Kores si pro rozvoj a podporu SAP řešení vybral Ness

Praha, 27. ledna 2023: Mezinárodní výrobce kancelářských a školních potřeb Kores si pro rozvoj a podporu řešení SAP vybral společnost Ness Czech. Ta uspěla především díky svým kompetencím v oblasti SAP a rozsáhlým zkušenostem s poskytováním podpory v mezinárodním prostředí. Ness tak pokračuje v naplňování strategie etablování SAP divize na zahraničních trzích a v mezinárodních společnostech.

Ness bude pro Kores poskytovat podporu a rozvoj řešení SAP v zemích, kde má firma výrobní závody a pobočky, tedy nejen v Evropě, ale i v latinské Americe. „Zákazníka přesvědčili naše kompetence v oblasti rozvoje a podpory řešení SAP. Důležité jsou také naše zkušenosti s řízením změn v aplikacích SAP, aktualizacemi systému a koordinovaným rozvojem celé platformy napříč mnoha zeměmi a výrobními provozy,“ říká Martin Silvička, generální ředitel společnosti Ness Czech.

Odborníci Nessu se nejprve zaměří na stav systému a vyřizování ticketů a incidentů. Postupně dojde k zavádění change managementu a nasazení EDI rozhraní pro automatizovaný přenos informací s obchodními partnery.

Informační systém SAP je pro nás důležitou informační základnou při řízení obchodních i výrobních aktivit. Proto jsme hledali partnera, který by zajistil bezproblémový provoz i rozvoj celého řešení, měl potřebné znalosti a zkušenosti s mezinárodním prostředím,“ říká Helmut Bruckner, výkonný ředitel pro Kores Europe.

Kores je rodinným výrobcem a inovátorem kancelářských a školních produktů. Společnost má širokou nabídku v oblasti kancelářských, školních, výtvarných a kreativních potřeb. Podnik s centrálou ve Vídni byl založen v roce 1887, dnes má zastoupení ve více než 85 zemích. Od roku 1996 má Kores výrobní závod v jihočeském Strmilově, kde se vyrábějí mimo jiné lepicí tyčinky a popisovače. Další výrobní závody jsou v Mexiku, Venezuele a v Kolumbii.

O společnostech Ness Czech a Ness Digital Engineering
Ness Czech, přední český systémový integrátor a součást mezinárodní skupiny Ness Digital Engineering, patří mezi největší poskytovatele IT služeb v České republice. Od roku 1993 se profiluje jako průkopník v zavádění nových technologií a softwarových produktů. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například O2 Czech Republic, Komerční Banka a ČÚZK. Ness Digital Engineering je globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií.

Kontakt pro média
Kamil Pittner, Media Consultant, PRCOM, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz

Jak funguje mentor

Chcete vědět, odkud si v klidu z firmy zavolat, který kolega vám pomůže s účetnictvím, kdy si promluvit se šéfem o platu a kde se v okolí nejlépe naobědváte? Shánějte se po mentorovi.

„Kámoš“ na dobu neomezenou, senior či mladá slečna aneb jak funguje role mentora obecně a jak u nás – k tomu se za Ness Czech pro iDNES vyjádřila Helena Římovská, People Care & Training Representative.

„Kterej ty seš? Tak jakou práci bychom ti vymysleli?“ Takových uvítání už se nadějete jen na málokterém pracovišti. Firmy o lidi stojí a o ty mladé, které si chtějí zavázat na dlouho, dvojnásob.

Kvůli tomu zaměstnavatelé zřídili i novou funkci – mentora. Někde mu říkají buddy, jinde docela obyčejně zkušený kolega, v každém případě je to parťák, na něhož se první dny, ba i měsíce můžete s důvěrou s čímkoliv obrátit. Skutečně s čímkoliv?

„U nás vnímáme roli mentora jako určitého kamaráda, který nezištně poradí a pomůže a poví i historky ze zákulisí,“ říká Helena Římovská z personálního oddělení společnosti Ness Czech, která poskytuje IT služby.

Jak si takového buddyho představit? Může to být chlapík, který pracuje pro firmu klidně i dvě desetiletí, třeba jako u největšího výrobce oken Vekra. „Pro nováčky–absolventy máme připravený adaptační program, do kterého zapojujeme i seniorní kolegy jako mentory. Někdy jde o stávající zaměstnance, ale také o odborníky, kteří odcházejí do důchodu. Ty rádi využíváme třeba na částečný úvazek právě pro zaškolování a vedení nováčků,“ říká Edita Vokounová, HR manažerka společnosti.

Stejně tak to ale může být i slečna, které je jen o dva roky víc než vám. Každý vám nabídne něco jiného: „Ženy možná projevují více empatie a porozumění, možná umí být i praktičtější a kladou větší důraz na mezilidské vztahy. Muži se orientují spíše na výkon, efektivitu a jsou pragmatičtí,“ míní Helena Tabakovová, mentorka a manažerka asociace ABSL, která zastupuje podnikové služby v České republice.

Co musí mentor umět

Ale ať je mu nebo jí třicet, či šedesát, ať má u firmy odslouženy pouhé dva roky, anebo dvacet let, vezměte jed na to, že mentor na vás bude připravený. Není to žádný náhodný kolega, který byl vybrán, protože má zrovna čas. Mentor musí mít pro svoji funkci talent.

„Mezi potřebné kompetence mentora typicky patří: empatie, schopnost aktivního naslouchání, ochota a dovednost sdílet své know-how, umění poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu, obecně komunikační dovednosti a podobně,“ popisuje Římovská.

Všechny tyto vlastnosti si zpravidla ještě vybrousí v nějakém školení či kurzu. Mohou dokonce získat i mezinárodní akreditaci. „V Ness jsme si dokázali interně vytvořit komplexní vzdělávací program pro talentované kolegy, kteří se chtěli stát mentory. Trval tři měsíce a skládal se z workshopů, přednášek, case studies, modelových situací, cvičení a dalších aktivit. Před covidem se nám podařilo odvést dva běhy, tedy asi třicet lidí, a doufáme, že se nám tento program podaří opět brzy rozběhnout,“ říká personalistka.

V korporátech a velkých mezinárodních firmách je mentoring už natolik rozšířený, že existují celé organizace, které firmy mezi sebou vzájemně propojují. „Takže je vcelku běžné, že pracovníci z jedné firmy mohou mít mentora ze společnosti jiné,“ prozrazuje Tabakovová.

Mentor se dívá

Hlavní úlohou buddyho je pomoci vám zapadnout – pochopit pracovní úkoly, systém, ve kterém se pracuje, firemní kulturu, tradice, zvyklosti. Zkrátka udělat vše pro to, aby bylo ve společnosti dobře vám, ale i kolegům s vámi. Aby se mohli spolehnout na vaše dovednosti, loajalitu, elán.

A to je další, takřka nenápadná funkce vašeho parťáka. Mentor se dívá! Sleduje, jak vám jde práce od ruky, kde jste pečliví a detailní, kdy kreativní, jak přemýšlíte… I díky tomu totiž pak můžete získat pozici, která nejlépe sedne vašemu temperamentu i dovednostem.

„Mentor by měl být k dispozici alespoň v období adaptace, tedy první tři měsíce, ale doporučujeme, aby spolupráce pokračovala i déle. Zpočátku je komunikace intenzivnější, ale určitě to nejsou celé dny. Po adaptačním období se frekvence setkávání snižuje. Na mentora je ale možné obrátit se kdykoli,“ říká Římovská z Ness.

Není to tedy žádný parťák na dobu omezenou. Jeho role je různorodější, může se proměnit v mnohaletého kouče, který vás bude provázet po celé roky vaší kariéry. „Například můj mentee (svěřenec – pozn. red.) je vrcholový manažer v Tipsportu – má náročnou práci a dostal na starosti velký tým lidí. Radí se se mnou například, jak zefektivnit některé procesy, jak komunikovat změny, nebo si jen tak povídáme o vlastním očekávání. Dobrý mentor naslouchá, sdílí své zkušenosti a klade otázky, nad kterými se člověk musí pořádně zamyslet,“ poukazuje Tabakovová.

I když mají mentoři rozdílné úlohy, máte u nich dvě jistoty: jsou to první kamarádi, které ve firmě budete mít, a nebudou vám dělat zrovna v téhle společnosti nadřízené. „Není to pro nikoho výhodné, protože co když právě potřebujete řešit problém ohledně šéfa?“ usmívá se Helena Tabakovová.

Autor: Bohdana Jarošová

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/prace-a-podnikani/zamestnani-zacatky-mentor-buddy.A220916_683480_podnikani_sov

Správa železnic bude mít digitální technické mapy od Nessu postavené na technologii Hexagon

Praha, 3. leden 2022: Ness Czech, přední český systémový integrátor a dodavatel IT řešení, dodá Správě železnic informační systém Digitální technické mapy železnic (DTMŽ), aby tato státní organizace mohla lépe a efektivněji připravovat investice i opravné práce a měla okamžitý přístup k informacím o spravované dopravní a technické infrastruktuře. Základem projektu v celkové hodnotě 1,3 miliardy korun je řešení ISTEM (Informační Systém TEchnické Mapy), unikátní agendový a geoprostorový systém vyvinutý společnostmi Ness a Hexagon.

Správa železnic jako provozovatel železniční dráhy má a potřebuje mít dokonale popsanou železniční síť včetně navazujícího okolí. Vývoj v popisu železniční sítě se ubírá jeho digitalizací a přesným geodetickým měřením. Správa železnic pořizováním přesných a podrobných dat, která vznikají při geodetických měřeních pro stavební účely, uspokojí zároveň jak potřeby své, tak i státu.

Součástí připravovaného „národního“ elektronického systému Portál stavebníka, který by měl začít fungovat od roku 2024, bude i digitální technická mapa ČR (DTM ČR). Ta se celorepublikově buduje propojením krajských digitálních technických map a digitálních technických map Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic. Propojení zajišťuje Český úřad zeměměřický a katastrální, který má bohaté zkušenosti z úspěšného vedení katastrální agendy.

Slovy generálního ředitele Jiřího Svobody se Správa železnic aktivně a s vysokou prioritou zapojuje do DTM ČR: „Projektem DTMŽ zdigitalizujeme dosud nezpracovanou část železniční infrastruktury včetně sítí. Veškerá data týkající se technické i dopravní infrastruktury budou k dispozici pro účely územního plánování a stavebních řízení, budou dostupná krajům, obcím i každému stavebníkovi. Od toho si mimo jiné slibujeme zrychlení a zkvalitnění povolování staveb, zejména s vazbou na výstavbu vysokorychlostních tratí.

Projekt DTMŽ je komplexním systémem zahrnujícím řadu komponent, od úložiště primárních dat přes správu všech geoprostorových dat až po portálové aplikace. Všechny tyto procesy pokrývá systém ISTEM, postavený na špičkových technologiích Hexagon. Správu železnic zaujal mimo jiné i proto, že se v něm veškeré změny zobrazují všem uživatelům v reálném čase.

Ze strany zákazníka jsou s projektem spojeny vysoké nároky a očekávání, které jsou nad rámec standardního řešení digitálních technických map krajů. Úpravy na míru, včetně nového datového modelu, zohledňují specifické požadavky, například i přesnost geodetického měření, které je nutné evidovat v jednotkách milimetrů. Nadstandardní je i počet popisovaných a evidovaných prvků a úroveň detailu jejich popisu,“ uvádí Martin Silvička, generální ředitel Ness Czech, a pokračuje: „Databáze bude obsahovat obrovské množství dat. Veškerá infrastruktura v ní bude zaměřena s vysokou přesností. DTMŽ bude přebírat data ze stávajících systémů Správy železnic.

Projekt DTMŽ probíhá ve státní organizaci Správa železnic pod vedením odborníků Ness Czech od září 2022. Plánované dokončení celého projektu je do konce roku 2025, do konce roku 2027 pak bude pokračovat podpora a rozvoj, přičemž proběhne v několika fázích již během dodávky díla a datových prací.

Rozsah implementace projektu je odhadován na 20 tisíc člověkodnů, což zahrnuje i další dodavatele, společnosti Hexagon, TKP Geo, ICZ, HSI, Altepro a Vars. Projekt sestává ze čtyř částí: kompletní infrastruktury, softwaru, datových prací a podpory spolu s rozvojem. Datové práce zahrnují digitalizaci, konsolidaci a harmonizaci veškerých dat, kterými doposud Správa železnic disponuje. Jedná se o pokrytí cca 9 200 km kolejí, 27 000 km technické infrastruktury a pro DTM krajů o plochu 21 000 ha, ve které Správa železnic spravuje základní prostorovou situaci. Součástí dodávky jsou také 3 datová centra.

Informační systém DTMŽ bude komplexním systémem pro uložení, správu a sdílení všech typů geografických dat v rámci organizace. Správa železnic díky tomuto projektu naplní nejenom legislativní požadavky v návaznosti na Digitální technickou mapu ČR, ale současně získá GIS platformu pro dlouhodobou správu geografických podkladů ve 2D i 3D, která se může stát pevným základem budoucích agend,“ uvádí Jakub Svatý, Country Manager společnosti Intergraph CS, působící na trhu pod značkou Hexagon.

Mezi zákazníky Ness v oblasti digitálních technických map dále patří Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Středočeský kraj a Český úřad zeměměřický a katastrální.

O Správě železnic
Správa železnic je státní organizací se 17 tisíci zaměstnanci a s rozpočtem přes 60 miliard Kč. Zajišťuje provozuschopnost železniční dráhy včetně jejích oprav, údržby, rozvoje a modernizace. Připravuje také podklady pro plnění závazků veřejné služby a správy. K 31. 12. 2022 měla ve správě 9 358 km železničních tratí, 2 612 stanic a zastávek a 8 070 budov a 6 740 mostů (stav k 31. 12. 2021).

O společnostech Ness Czech a Ness Digital Engineering
Ness Czech, přední český systémový integrátor a součást mezinárodní skupiny Ness Digital Engineering, patří mezi největší poskytovatele IT služeb v České republice. Od roku 1993 se profiluje jako průkopník v zavádění nových technologií a softwarových produktů. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například O2 Czech Republic, Komerční Banka a ČÚZK. Ness Digital Engineering je globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií.

O Hexagonu
Společnost Hexagon je celosvětovým lídrem v oblasti řešení digitální reality, která kombinuje senzory, software a autonomní technologie. Využívá data ke zvýšení efektivity, produktivity, kvality a bezpečnosti v průmyslu, výrobě, infrastruktuře, veřejném sektoru a mobilitě. Společnost Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) má přibližně 23 000 zaměstnanců v 50 zemích a čisté tržby ve výši přibližně 4,3 miliardy EUR. Více informací najdete na webu hexagon.com

Kontakt pro média
Kamil Pittner, Media Consultant, PRCOM, +420 604 241 482,
kamil.pittner@prcom.cz

AGIS DTM bude obcím pomáhat s digitálně technickými mapami

Praha, 2. prosince 2022: Sdružení místních samospráv (SMS ČR) dnes podepsalo s partnerskou společností SMSData a společností Ness Czech smlouvu o spolupráci, díky níž budou všechny obce v ČR moci využívat nástroj AGIS DTM. Ten jim umožní jak vedení dokumentace dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obce, tak poskytování dat o dopravní a technické infrastruktuře do Digitální technické mapy (DTM) kraje a získávání dat z DTM kraje.

To je pro obce nezbytné především proto, že obcím a městům byla zákonem č. 47/2020 Sb. Uložena povinnost předávat údaje o objektech a zařízeních, které jsou obsahem Digitální technické mapy, a tyto datové sady aktualizovat. Sdružení místních samospráv hledalo cesty, jak obcím naplňování této zákonné povinnosti usnadnit.

„V návaznosti na Deklaraci o spolupráci při zajištění a správě digitálních technických map, kterou jsme uzavřeli s MPO, MMR a ČÚZK, a především na základě zvýšené poptávky od obcí, společně přinášíme obcím konkrétní řešení, které jim s vkládáním dat do digitálních technických map a jejich aktualizací pomůže,“ říká Eliška Olšáková, předsedkyně SMS ČR. Díky spolupráci s Ness Czech a SMSData vznikl softwarový IT nástroj, umožňující jak vkládat změny v dopravní a technické infrastruktuře (DTI) obcí do krajských digitálních technických map, tak zajištění služeb kompetenčního centra a helpline a dalších doplňkových služeb.

Nástroj AGIS DTM budou moci využívat všechny obce ČR, bez ohledu na to, jestli jsou ve členy Sdružení místních samospráv. „Za jednorázový roční paušál budou moci přímo či nepřímo, tedy prostřednictvím zástupce, editovat informace o technické a dopravní infrastruktuře. V ceně služby budou mít jedno bezplatné provedení zápisu změny informací o technické a dopravní infrastruktuře. K dispozici bude registrovaným obcím také asistenční telefonická linka, jejíž pracovníci ochotně pomůžou a poradí,“ říká Martin Silvička, generální ředitel společnosti Ness Czech, která je tvůrcem Informačního systému Katastru nemovitostí a podílí se na vzniku DTM v jednotlivých krajích.

V případě zájmu mohou obce veškerou práci přenechat Kompetenčnímu centru, které bude oficiálně spuštěno již počátkem příštího roku.To bude nabízet odbornou pomoc a navazující služby v dotčené oblasti, od zpracování dat a převedení do jednotného výměnného formátu, přes zajištění kontrolní činnost při nahrávání dat pro registrované obce až po zajištění komunikace a spolupráce s IS DMVS a krajskými DTM,“ doplňuje Pavel Macoun ze společnosti SMSData.

SMS ČR se tématu DTM věnuje delší dobu, je lídrem v oblasti digitalizace obcí a významným inovačním aktérem. Už nyní ve spolupráci s ČÚZK a MMR ČR realizuje ve všech krajích informační semináře k DTM, které jsou pro všechny starosty zdarma. „Naším cílem je nadále úzce spolupracovat s kraji, a proto jsme nabídli projekt AGIS DTM k dispozici i krajům pro jejich obce, a to za zvýhodněných podmínek,“ dodává na závěr Eliška Olšáková.

O společnostech Ness Czech a Ness Digital Engineering
Ness Czech, přední český systémový integrátor a součást mezinárodní skupiny Ness Digital Engineering, patří mezi největší poskytovatele IT služeb v České republice. Od roku 1993 se profiluje jako průkopník v zavádění nových technologií a softwarových produktů. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například O2 Czech Republic, Komerční Banka a ČÚZK. Ness Digital Engineering je globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií.

Kontakt pro média
Kamil Pittner, Media Consultant, PRCOM, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz

Data-driven společnost: Přežitek nebo výzva?

Rozhodování na základě dat ještě stále není ve firmách tak běžné, jak by se mohlo zdát. O tom, jak mohou organizace účelně využít svá data a jak postupovat při budování Data-driven procesů, jsme se bavili s Jakubem Novákem, který se u nás v Ness Czech věnuje datům a analytice.

Můžete vysvětlit, co je to Data-driven společnost?

Pojem Data-driven, jak už to bývá, vychází z angličtiny. V překladu znamená řízení na základě dat a já bych to ještě upřesnil na rozhodování se na základě dat. Společnosti překvapivě často konají svá rozhodnutí na základě zvyklostí či úsudku a relativně malou měrou používají další element – data. Přitom mají často více dat, než si uvědomují a je velká škoda, že je nevytěžují. Příkladem může být většina velkých nebo rychle rostoucích společnosti, které se na tento přístup soustředí a snaží se jej aplikovat. Jednat se může například o prodejce, primárně e-shopy, kteří na základě dat předchozích prodejů mohou efektivněji nabídnout zboží k cross-sellingu nebo up-sellingu, ale třeba také automobilky, které data využívají k optimalizaci výrobních procesů a snaží se minimalizovat neefektivitu výroby, či predikovat poruchy na výrobní lince.

Je rozhodování na základě dat dostatečné?

To určitě není. V první řadě je důležité zmínit, že data samotná jsou často téměř bezcenná. Vždy je třeba poskytnout datům kontext. Je deset prodejů hodně nebo málo? Pokud nevíme, o jaký produkt, v jaké lokalitě, případně za jaký čas se bavíme, nelze situaci korektně vyhodnotit. Informace bude jiná, pokud se půjde o měsíčním prodeji knih a jiná, pokud o prodeji luxusních nemovitostí ve stejné lokalitě a za stejný čas. V reálném světě je těch faktorů k zahrnutí mnohem více. Lze tedy říci, že čím je znalost prostředí (kontextu, byznysu a firemních procesů) větší, tím mohou být data transformována v úplnější a přesnější informace. A informace již k rozhodování lze použít mnohem lépe než pouhá data. Co se mi na projektech dlouhodobě osvědčuje, tak investovat čas do popisu vybraných byznys procesů společnosti. Tužka a papír, resp. dnes již tablet a interaktivní vizualizace má nesmírný přínos pro spojení obou světů – toho byznysového a IT (datového). U jednoho nedávného klienta jsem hned na první schůzce vypozoroval komplikovanou domluvu byznysu a IT. Pouhá vizualizace procesu skóringu zákazníků a sjednocení používaného názvosloví téměř okamžitě vedla narovnání a zefektivnění komunikace, vzájemnému pochopení se.

Jak se pozná, jestli je společnost Data-driven?

Certifikace nebo zkouška, která by umožňovala společnosti začít se označovat jako Data-driven jednoduše neexistuje. V Nessu disponujeme pokročilou metodikou prozkoumání datového řešení společnosti, ale to vlastně není pro tento případ potřeba; v podstatě se za Data-driven může prohlásit jakákoliv společnost. Ale k čemu ji to reálně bude? Data-driven přístup vnímám spíše jako mindset a celkové nastavení práce společnosti s daty. Jedná se primárně o akcelerátor využití dat. Tím, že obrovským tempem roste množství dostupných dat se skokově zvyšují možnosti společností na získání nezkreslené zpětné vazby na všechny aktivity a procesy, které lze popsat daty. Občas se může hodit i jen konzultace nových trendů a možností, porovnání se s trhem nebo rovnou audit BI/datového řešení, který pomůže akcelerovat využívání dat ve společnosti.

Můžete uvést nějaké příklady?

V podstatě každá společnost, která nabízí zboží nebo služby má své portfolio rozdělené do kategorií, segmentů, či jiných „krabiček“. Je dobré a vhodné pravidelně kontrolovat, zdali jsou všechny pro společnost přínosné. To znamená zjistit relevantní náklady a výnosy – zjistit prodeje zboží či služeb dle klientské segmentace, regionu, času a podobně. Při provedení takovéto analýzy zpravidla odhalujeme, že část portfolia je nevýdělečná a společnosti snižuje profit. Může samozřejmě dojít k rozhodnutí, že se jedná o strategický produkt a jeho další prodej bude tedy dotován. Ale co je důležité, tak pomocí dat došlo k objasnění stavu. Tento fakt je známý a může, respektive musí, být zahrnut do dalšího plánování fungování společnosti.

Často se spolu s Data-driven přístupem objevuje i pojem Big data či Cloud, můžete vysvětlit vztah mezi těmito termíny?

Data-driven vnímám jako přístup k datům primárně ze strany byznysu či vlastníka. To znamená, vím, že chci data, že je chci používat a chci z nich získávat informace, které mi zjednoduší rozhodování pří řízení společnosti a pomohou mi docílení úspor či navýšení příjmů. Ve zkratce povedou mě za vyšším ziskem. Naproti tomu Big data jsou o datech samotných a vnímám je více v té technické části. Big data řešení umožní získat více dat, z více systémů a vytěžit z nich (teoreticky) více informací, než tomu bylo v případě použití Business Intelligence nástrojů. Podobně je to s cloudem, který zjednodušuje a urychluje implementaci a správu nástrojů ke zpracování dat. Pokud chce být společnost Data-driven, může k tomu použít Big data přístupy a nástroje, může svoji infrastrukturu provozovat v cloudu, stejně jako ve svém vlastním datovém centru. Big data a cloud jsou možné způsoby, jak akcelerovat Data-driven přístup.

Můžeme to tedy brát tak, že Business Intelligence končí a začíná éra Big data?

Určitě ne. Business Intelligence je soubor konceptů a nástrojů, které jsou určené k práci se strukturovanými daty. Často jsou výstupem reporty a analýzy. To jsou požadavky v podstatě totožné pro každou společnost. Migrovat komplexně tato řešení do Big data je sice teoreticky možné, ale prakticky se neděje, není to ekonomicky výhodné. Většina těchto pokusů selhala. Je důležité řici, že Business Intelligence a Big data vnímám jako komplementární služby, které přináší společnosti informace. Každá z těchto služeb má jiné nástroje, jiné silné stránky a samozřejmě i náklady. Základem úspěchu je zvážení individuálních případů v kontextu datového fungování celé společnosti a rozhodnutí, jaký přístup zvolit.

Abychom se vrátili k Data-driven společnostem, chápu tedy, že společnost nemusí nutně investovat do Big data, pokud chce být Data-driven?

Ano, je to přesně tak. Důležité jsou první kroky a ty mohou být vykonány v podstatě s tradičním datovým řešením, tedy nejčastěji některým z BI nástrojů. Pokud společnost plánuje začít více využívat data k rozhodování, doporučuji i z ekonomického hlediska začít s technologií, která je již ve společnosti provozována.

Jaký je první krok, který byste doporučil společnostem, které se chtějí stát Data-driven?

Rozhodně zvážit dopady a nezanedbat přípravu. Během té musí dojít k identifikaci oblastí, procesů dávajících smysl začít datově sledovat a zaměřit se na prozkoumání jejich efektivity s pomocí use cases. Obecně mohou být také navrženy technologie a přístupy, kterými bude možno data získat a následně transformovat v informace.

Přechod do Data-driven by neměl být jen o tom, že si řekneme že od teď jsme Data-driven společnost. Zatím jsem zmiňoval primárně benefity a brzy v tom budu pokračovat, ale je nutné říci, že nic se nestane samo. Je nutné počítat s náklady, prozkoumáváním slepých uliček a velmi dobře vyhodnocovat co ještě má smysl řešit, a naopak v jakém bodě již řešení ukončit a zaměřit síly (a s tím spojené náklady) jinam.

Jaké jsou náklady na toto řešení?

Náklady můžeme rozdělit na zřejmé a řekněme skryté. Do zřejmých nákladů musíme započítat náklady na infrastrukturu, licence, provoz a zaměstnance. Dobrou zprávou je, že dnes již existují bezplatná řešení, která plní potřeby i velkých korporátních společností. Infrastrukturu není třeba zakupovat do vlastního datového centra, tj. kapitálové výdaje, ale lze využít cloudové řešení, což jsou provozní výdaje.

Stejně důležité je zaměřit se na skryté náklady, do kterých by měla vstoupit minimálně datová strategie. Dává smysl používat taková řešení, která jsou ozkoušená, bezpečná a architektonicky zapadají do datového ekosystému společnosti. Tato témata řeší právě Data Governance, datová architektura a Securita. Všechny uvedené oblasti by měly společně pomoci identifikovat způsob použití produkčního řešení, jeho provozování a podpory. V případě zkoušení a testování přístupů a konceptů je samozřejmě možné být benevolentnější ve volbě nástrojů. Ovšem vždy platí, že bezpečnost práce s daty je na prvním místě a žádná společnost nechce řešit problém úniku dat. Ačkoliv jsou tyto náklady skryté a leckdy podceňované, jejich zanedbání může znamenat násobně až řádově vyšší náklady později.

Jaké budou další kroky v transformaci společnosti na Data-driven?

Schválení adekvátního rozpočtu je druhým krokem po zvážení dopadů a přípravných aktivitách. Následovat by měl Proof of Concept (PoC), pomocí kterého dojde k ověření předpokladů, ve zjednodušeném prostředí, například pouze na vzorku dat a za použití neoptimalizovaného kódu. Cílem je ověřit, že use case je řešitelný pomocí dostupných nástrojů a informace poskytnuté mají očekávanou hodnotu. V případě, že nejsou předpoklady potvrzeny, dává smysl zjistit, zdali byla špatně volba nástroje či postupu, nebo nastavené očekávání. Zde platí Fail Fast přístup. U těchto PoC bohužel nelze očekávat, že všechny předpoklady budou vždy naplněny. Je třeba mít nastavené očekávání, že skvělých výsledků dosáhne pouze jeden z několika prototypů.

Využití cloudových služeb se mi osvědčilo při prototypování, kde již během jednoho týdne jsme měli první výstupy a informace s hodnotnými informacemi pro oddělení anti-fraudu (podvodů) jedné české finanční instituce.

V případě, kdy PoC dopadne dle očekávání, mělo by dojít k tzv. „legalizaci“. Tedy přepracování kódu aplikace tak, aby respektoval standardy a pravidla aplikací nasazovaných do produkčního prostředí, vytvoření dokumentace, případně zaškolení uživatelů. Obvykle tato legalizace bývá násobně delší proces než samotný ověřovaný koncept.

Poslední fází je vyhodnocení přidané hodnoty informací při produkčním použití.

Vyplatí se podle vás investice do dat?

Jednoznačně ano. Data, respektive informace z nich získané pomáhají zjednodušit konání náročných rozhodnutí. Navíc dat je kolem nás čím dál více, se současnými technologiemi můžeme vytěžovat nejen data s pevnou strukturou, ale také semistrukturovaná, což mohou být například logy ze systémů, a nestrukturovaná, jako třeba fotografie, videa a zvukové záznamy. Největší přidaná hodnota bývá v kombinaci dat z rozdílných zdrojů. Data taktéž pomáhají v rozhodnutích eliminovat autorskou slepotu či zaujetí typické po letech ve společnosti. Data poskytují jiný, nový náhled na realitu. Skrývá se v nich obrovská hodnota a ten, kdo je schopen a ochoten informace z dat vytěžit, tak má jednodušší rozhodování a umožní lépe reflektovat rychle se měnící požadavky trhu. A to nejlepší nakonec; zefektivnění procesů na základě dat a Data-driven přístupu je možné pro každou oblast jakékoliv společnosti.

Ness Czech u telekomunikačního operátora O2 úspěšně upgradoval řešení pro správu a účtování služeb

Praha, 10. listopadu 2022: Řešení pro správu a účtování služeb poskytovaných až pro 10 milionů zákazníků telekomunikačního operátora v České republice a na Slovensku nasadil ve společnosti O2 ČR významný český systémový integrátor Ness Czech, člen globální skupiny Ness Digital Engineering.

Řešení se u předplacených SIM karet O2 v České republice a na Slovensku stará o správu účtování všech typů komunikačních služeb zahrnující volání, SMS/MMS, data, prémiové služby a balíčky, podle příslušného ceníku. Správu, konfiguraci a účtování těchto služeb přitom zajišťuje i pro virtuální operátory využívající síť O2. U všech zákazníků O2, včetně postpaidových, se systém stará o správu limitů výdajů za prémiové služby (např. koupě SMS jízdenek, platba parkovného či hlasování v soutěžích).

Systém autorizuje každý požadavek na službu, ať už jde o spojení hovoru, odeslání SMS či MMS zprávy anebo datový přenos, a cenu za tuto službu odečítá zákazníkovi z jeho kreditu. To vše probíhá v reálném čase a v případě výjimečné nedostupnosti lze službu odečíst i zpětně offline. Široce konfigurovatelný systém neslouží jen pro účtování a řízení hovorů, ale umožnuje také kombinovat jednotlivé služby do balíčků, průběžně vyhodnocovat stav zákazníků, jejich kreditu a služeb a zasílat jim notifikace v průběhu hovoru i na pozadí.

Jedná se o úspěšně dodaný projekt implementace nové verze systému, který denně zpracuje přes 7 milionů transakcí a pro telekomunikačního operátora jde o kritický systém, bez něhož by zákazníkům nemohl řádně poskytovat a účtovat služby,“ uvádí Martin Silvička, generální ředitel společnosti Ness Czech.

„Výměna systému, který v reálném čase podporuje interaktivní služby, v plném provozu není nikdy jednoduchá. Společně se nám podařilo úspěšně připravit, otestovat a nasadit novou verzi systému pro účtování předplacených telekomunikačních služeb, realizace navíc proběhla ve velmi ambiciózním časovém plánu,“ říká Jakub Votava, ředitel pro síťovou architekturu a rozvoj společnosti O2 Czech Republic.

S ohledem na svoji důležitost je řešení redundantní ve dvou geografických lokalitách.

V rámci projektu došlo nejenom ke stěhování do nového datového centra, ale také k přesunu řešení na novou hardwarovou platformu, která bude spolehlivější, výkonnější a O2 ji bude moct provozovat s nižšími provozními náklady. Zároveň došlo ke zjednodušení architektury řešení. Systém, který je v provozu od roku 2015, je postaven na technologiích Oracle, zejména na Oracle Communications NCC (Network Charging and Control).

O společnostech Ness Czech a Ness Digital Engineering

Ness Czech, přední český systémový integrátor a součást mezinárodní skupiny Ness Digital Engineering, patří mezi největší poskytovatele IT služeb v České republice. Od roku 1993 se profiluje jako průkopník v zavádění nových technologií a softwarových produktů. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například O2 Czech Republic, Komerční Banka a ČÚZK. Ness Digital Engineering je globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií.

Kontakt pro média
Kamil Pittner, Media Consultant, PRCOM, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz

Ness at BETT 2023

Ness is a full lifecycle digital transformation partner with more than two decades of specialization in product and platform engineering, enabling our customers across advisory, implementation, and sustenance engineering. As part of our EdTech practice, we have partnered with multiple customers globally to enable and achieve transformation with a combination of our engineering and domain expertise.

Meet Us At Bett 2023, to learn how we can collaborate – To Engineer product-led transformation, To Achieve The Ultimate Customer Experience And Competitive Edge To Accelerate Your Growth!

Our Expertise

The education ecosystem has evolved immensely through the years, backed by technology disruption and accelerated move to digital across the landscape, aiming towards lifelong learning for all. Our EdTech practice caters to product-led digital transformation covering solutions across the education ecosystem including personalized learning, assessments, classroom/safety management, and content management.

Education Assessments Services: From moving from paper-based to online testing, automation, and data management of assessments or online proctoring capabilities, Ness is the ideal partner to help develop and build large-scale assessment solutions that enable you to address your current needs as well as provide services that prepare you for your future assessment aspirations.​

EdTech Personalization and Data Services: Ness brings forth the true value of learning, inspiring learners and educators to make education more relevant and empowering. With college enrolments at an all-time low, the industry is rethinking how we prepare students for career readiness. We have solved these problems at scale – starting with developing convergence strategies that leverage our deep experiences in data services to help our customers make the right decisions that support their strategy.

Book your slot with our experts!

banner-img

Senthil Devarajan

Global Industry Head – Media, Entertainment & Education

banner-img

Vibha Naryan

VP & Client Partner, EdTech (UK)

banner-img

Kalaiselvan Palani

Senior Engineering Director, EdTech

Add RSVP To Connect, Learn, And Share

Ness Connection: Giorgiana Dumitru

“Less is always more.” Says Giorgiana Dumitru, Marketing Specialist & Brand Ambassador, ‘Ness Digital Engineering. Giorgiana, a mother of two wonderful daughters, joined Ness amidst the pandemic two and a half years ago as the Marketing Specialist. This role offered more opportunities to exceed her limits and encouraged her to look for creative solutions.

Tell us about your professional journey.

I have spent a decade in the automotive industry with various roles ranging from after-sales Clark desk to Brand Manager for a well-known car brand. The Ness opportunity came when I was looking to change paths for growth and self-development. It was a great decision since I exceeded my expectations. People here are very supportive and open to trying new things.

What’s the one word you would use to describe Ness and why?

Success. Because if you work hard and are involved, there is no way not to achieve it.

What is the best career advice you have ever had?

When a door is closed, find an open window.

What is your passion? / Something that keeps you inspired / motivated

My passions are photography, art, interior design, fashion, music, and all the beautiful things. They inspire me to create meaningful things for the people around me.

One thing you would like to tick off your bucket list this year.

Travel more. I love to travel and discover new locations.

What is the Morning Raga that helps you to take the day head-on and conquer?

No day starts without my coffee with milk and choosing a minimalist outfit.

test