Join our exclusive webinar - "Unlocking Urban Mobility: The Mobility as a Service (MaaS) Revolution" on September 20, 2023! Register now.

Řadu poplatků mohou nyní hradit Pražané kartou online

Praha, 3. prosince 2022: Pražané mohou od června na Portálu Pražana najít prostřednictvím řešení systémového integrátora Ness Czech novou službu MHMP – Platební brána. Ta umožňuje uhradit poplatky či pokuty platební kartou. Lidem šetří cestu na úřady či do banky. Nová služba MHMP vychází z ekonomického systému GINIS společnosti Gordic. Novinku již využily stovky občanů, kteří takto zaplatili přes 100 tisíc korun.

Základními požadavky byly jednoduchost a bezpečnost. Lidé se přímým odkazem přes Portál Pražana dostanou jedním kliknutím na platební stránku, kde vyplní variabilní symbol, ověří platbu a uhradí poplatek stejným způsobem, na který jsou zvyklí například z e-shopů,“ přibližuje Martin Silvička, generální ředitel společnosti Ness Czech, která ve spolupráci se společností Gordic pro Magistrát hlavního města Prahy projekt realizovala. Na projektu se dále podílely společnosti Česká spořitelna, Operátor ICT, Global Payments a Corpus Solutions.

Přes platební bránu mohou Pražané uhradit poplatek za odkládání komunálního odpadu, nebo pokuty a náklady řízení s tím, že magistrát plánuje nabídku postupně rozšiřovat.

Projekt je ukázkou toho, jak může samospráva modernizovat služby pro své občany a zvýšit jejich pohodlí při komunikaci s úřady a úhradě poplatků. Díky novým možnostem ekonomického systému GINIS lze obdobné řešení snadno provést i v jiných městech během několika měsíců,“ doplňuje Martin Silvička.

O společnostech Ness Czech a Ness Digital Engineering
Ness Czech, přední český systémový integrátor a součást mezinárodní skupiny Ness Digital Engineering, patří mezi největší poskytovatele IT služeb v České republice. Od roku 1993 se profiluje jako průkopník v zavádění nových technologií a softwarových produktů. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například O2 Czech Republic, Komerční Banka a ČÚZK. Ness Digital Engineering je globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií.

Kontakt pro média
Kamil Pittner, Media Consultant, PRCOM, +420 604 241 482, kamil.pittner@prcom.cz

Ness Connection: Alija Saripova

An MBA and a mother of two beautiful kids, Alija is an avid multitasker and excels in wearing many hats with a responsible and can-do attitude. Started to work in former Risk Focus almost 5 years ago and continues her journey in Ness Digital Engineering now. Dedicated to her job and believes people are the true assets and success indicators of a company.

Tell us about your professional journey.

I started with a project management role in different fields and companies. Then, I moved to a deeper involvement in various operational processes, that led me step by step to the Operations Director role in Ness Digital Engineering for Latvia location.

What are the most promising industry trends to watch out for this year?

The survival of Blockchain technology and its continuous development in the global market is nothing less than a thrilling TV series – you can’t stop thinking about what will be in the next episode! I’m also curious to know where AI will take us this year.

What are you passionate about? / Something that keeps you inspired / motivated

Traveling, spending time abroad, and discovering new destinations during my time off keeps me motivated. Surrounding yourself with the right people is vital and committing to ongoing learning helps me stay inspired and move forward. A serene afternoon and a cozy corner at home are all I need to enjoy my reading. Playing drums and aero stretching helps me relax.

One thing you would like to tick off your bucket list this year.

Fall in love with a sport and keep at it regularly (I almost lost any hope. So I chose a trip to Iceland!)

What is the Morning Raga that helps you to take the day head-on and conquer?

Hot black tea with a dash of lemon sprinkled and Instagram with its perfect images. Often unreal but still beautiful pictures inspire me with bright ideas, and new goals start rolling in my head. I need to devise a plan and make it work, so I’m ready for a new day!

test