Ness Strengthens Product Engineering Expertise with the Acquisition of Niyuj

January 18, 2022 – Ness, a full-lifecycle digital services transformation company, is pleased to announce its acquisition of Niyuj, a leading provider of software product engineering services specializing in digital infrastructure management including cutting edge software products in Networking, Security, Storage, and Cloud Solutions.

“Niyuj is well positioned to take advantage of the acceleration from hardware centric devices to cloud based services in digital infrastructure solutions,” said Ranjit Tinaikar, Chief Executive Officer, Ness. “Their core competence in product engineering coupled with their domain expertise in building software solutions for digital infrastructure companies will enhance our strategic focus on specific industry domains, and in particular our Technology and ISV vertical.”

Headquartered in Pune, India, Niyuj, with approximately 200 engineers, specializes in building groundbreaking software products for early-stage start-ups and Fortune 500 companies and has delivered more than 80 best-in-class technology solutions. Niyuj is the engineering partner of choice for clients who want to re-engineer inefficient architectures, develop IP, simplify product complexities, accelerate time to market and drive cost efficiencies at scale.

“At Niyuj, we engineer products from inception to implementation and ongoing support and devOps, covering the entire product lifecycle, driving innovation for our clients,” said Avinash Shenoi, Founder & Director at Niyuj. “Joining Ness, one of the few at-scale pure digital engineering players that seamlessly manages projects from strategy through execution, allows Niyuj to scale those capabilities further and drive measurable business results for our customers.”

CEO ally, Inc. served as the exclusive buy-side M&A advisor to Ness for this transaction. LegaLogic served as the exclusive strategic advisor and legal counsel to Niyuj for this transaction.

About Ness

Ness is a full lifecycle digital engineering firm offering digital advisory through scaled engineering services. Combining our core competence in engineering with the latest in digital strategy and technology, we seamlessly manage Digital Transformation journeys from strategy through execution to help businesses thrive in the digital economy. As your tech partner, we help engineer your company’s future with cloud and data. For more information, visit ness.com.

About Niyuj

Niyuj is the preferred R&D partner for Independent Software Vendors building core digital infrastructure products in security, storage, and networking as well as FinTech. Niyuj combines this domain expertise, with deep tech experience in architecting large scale systems, leveraging artificial intelligence and machine learning as well as building, migrating, and optimizing for the cloud. Customers leverage this partnership to engineer their next gen offerings, getting better time to market, scale, and innovation.

 

Ness Czech rozvíjí Informační systém Katastru nemovitostí

K přihlášení je možné použít eObčanku i BankID, zvýšila se bezpečnost a modernizoval vzhled

Praha, 13. ledna 2022: Nové řešení pro přihlašování ke službám Katastru nemovitostí pro Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) vytvořila společnost Ness Czech, přední český systémový integrátor. Nová aplikace Přihlašovací portál ČÚZK zastřešuje přihlašování uživatelů a v souladu se strategií eGovernmentu umožňuje ověřit identitu uživatele pomocí externí autority NIA (Národní identitní autorita) v rámci architektury eGovernmentu ČR. ČÚZK je mezi českými úřady v tomto směru průkopníkem a napojení na NIA přinesl jako jeden z prvních.

Český úřad zeměměřický a katastrální v minulosti umožňoval přístup k externím službám buď anonymním uživatelům, nebo uživatelům registrovaným přímo v IS ČÚZK. Historicky úřad pro registraci a správu externích uživatelů provozoval dva systémy, z hlediska technologií i procesů zcela oddělené.

„Zadavatel požadoval sjednocení autentizačních a autorizačních procesů a v souladu se strategií eGovernmentu přístup i s pomocí externí autority NIA. Uživatelé se díky tomu mohou přihlašovat několika způsoby, včetně využití portálu Identita občana, který nabízí širokou škálu autentizačních prostředků, jako jsou Mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID, eObčanka, Bankovní identita, mojeID a další,“ říká Martin Silvička, Vice President pro CEE ve společnosti Ness Czech, která na vytvoření a rozvoji ISKN pracuje již přes 20 let, přičemž na současném projektu se na straně dodavatele podílí více než dvě desítky lidí.

Nově se tedy uživatelé již nemusí registrovat v systémech ČÚZK a služby katastru nemovitostí mohou využívat na základě přihlášení do svého účtu v portálu Identita občana. Přístup přitom získají i k těm informacím a službám, které byly dosud anonymním uživatelům částečně či zcela nedostupné. Především jde o dálkový přístup a nahlížení do Katastru nemovitostí a návrhy na vklad. Přes Identitu občana je také možné zřídit Službu sledování změn (SSZ), která uživatele automaticky informuje prostřednictvím datové schránky, e-mailu či SMS, pokud u sledované nemovitosti dojde ke změně záznamů v katastru. Součástí strategie ČÚZK je publikovat své výstupy více externě, nicméně v souladu s GDPR.

Nové řešení přineslo také zvýšení bezpečnosti přihlašování díky zajištění vyšší dostupnosti, výkonu, robustnosti a nezávislosti aplikace Přihlašovací portál ČÚZK na ostatních systémech ČÚZK. Podstatnou novinkou z hlediska bezpečnosti je také zavedení možnosti dvoufaktorové autentizace uživatelských účtů evidovaných v ČÚZK, buď prostřednictvím jednorázového SMS kódu nebo ještě bezpečnější metody užití jednorázového kódu generovaného autentizační mobilní aplikací.

Na základě reálných zkušeností z provozu byly optimalizovány procesy Přihlašovacího portálu zejména s ohledem na zajištění provozu a administrace řešení. Byly zpřístupněny další výstupy uživatelům externích služeb ČÚZK a objednávkový systém byl modernizován z pohledu přístupnosti plně responzivního designu. Moderní vzhled a chování webových aplikací doplňuje podpora moderních prohlížečů a soulad s pravidly přístupnosti dle normy WAI-ARIA.

O společnostech Ness Czech a Ness Digital Engineering

Ness Czech, přední český systémový integrátor a součást mezinárodní skupiny Ness Digital Engineering, patří mezi největší poskytovatele IT služeb v České republice. Od roku 1993 se profiluje jako průkopník v zavádění nových technologií a softwarových produktů. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například O2 Czech Republic, Komerční Banka a ČÚZK. Ness Digital Engineering je globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií.

Kontakt pro média
Kamil Pittner, Media Consultant, PRCOM, +420 604 241 482, [email protected]

Ness Czech navrhne řešení regulatorního reportingu pro Sberbank

Cílem nového řešení je automatizace přípravy podkladových dat a práce s parametry ČNB bez nutnosti zasahovat do kódu.

Praha, 16. prosince 2021: Výběrové řízení pro přípravu návrhu nového řešení regulatorního reportingu do ČNB vyhrála v české Sberbank společnost Ness Czech, přední český systémový integrátor a dodavatel IT řešení pro finanční sféru.

Sberbank se rozhodla vytvořit systém nového reportingu pro ČNB kvůli limitům původního řešení, které se díky změnám regulatorních požadavků stávalo stále složitějším. Jako zdroj všech dat bude sloužit datový sklad. Za dodavatele návrhu zvolila společnost Ness Czech, která má detailní znalost problematiky reportingu a konzultanti Nessu jsou dlouhodobě angažováni při rozvoji datového skladu k velké spokojenosti zákazníka.

„Od nového systému si slibujeme zjednodušení procesu reportingu a automatizaci přípravy podkladových dat bez nutnosti většiny manuálních korekcí. Bude tak možné definovat parametry ČNB bez zasahování do samotného kódu datových transformací, takže řešení bude pro byznysové uživatele flexibilní, bez dalších nákladů na IT,“ říká Ondřej Axmann, Vice President pro finanční sektor ve společnosti Ness Czech.

„Největší výzvou stavového reportingu je příprava detailních datových základen, které obsahují jednotlivé zůstatky z účetnictví banky doplněné o kontraktuální a klientské informace. Nad touto množinou je pak potřeba spočítat tzv. ČNB parametry, aby bylo zřejmé, do které buňky, jakého výkazu zůstatek patří,“ říká Miroslav Andrle, hlavní architekt řešení v Ness Czech. Kromě znalosti datového skladu a dlouhodobé zkušenosti s účetním systémem MIDAS využije Ness hlavně svůj přístup k regulatornímu reportingu, kdy jasně oddělí zodpovědnosti byznysových a IT uživatelů.

„Vyšší míra automatizace, přehlednost a uchopitelnost celého procesu, od přípravy a nápočtu dat, až po samotný reporting, je klíčovým požadavkem na nové řešení,“ říká Kristina Vančurová, která právě přebírá celé oddělení Accounting & Regulatory reporting ve Sberbank. Projekt nového regulatorního reportingu je nejen pro její tým prioritou.

Spolupráce Ness Czech se Sberbank se rozvíjí již několik let. Na úrovni ČNB výkaznictví již participují konzulanti NESS v rámci přípravy dat pro Anacredit. V rámci rozvoje datového skladu a návazných služeb spolupracoval NESS v minulosti například i při změně metodiky výpočtu počtu dnů po splatnosti.Zúčastnil se také projektu Budgeting and Planning Tool, kdy datový sklad dodával informace do plánovací aplikace Tagetik. Aktuálně Ness spolupracuje na skupinovém projektu Finance and Risk Management Platform.

O společnostech Ness Czech a Ness Digital Engineering
Ness Czech, přední český systémový integrátor a součást mezinárodní skupiny Ness Digital Engineering, patří mezi největší poskytovatele IT služeb v České republice. Od roku 1993 se profiluje jako průkopník v zavádění nových technologií a softwarových produktů. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například O2 Czech Republic, Komerční Banka a ČÚZK. Ness Digital Engineering je globální poskytovatel komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií.

O Sberbank CZ, a.s.
Sberbank CZ se svými finančními produkty a službami zaměřuje na retailové klienty, malé a střední firmy a velké společnosti. Její základní hodnotou je co nejvyšší spokojenost klientů. Zakládá si na férovém přístupu a vstřícných službách. V rámci firemního bankovnictví má Sberbank CZ vedle nabídky běžných bankovních produktů silnou pozici v oblasti devizových operací, strukturovaného a exportního financování. Na českém trhu působí Sberbank CZ od roku 1993, od 1. ledna 1997 jako samostatná akciová společnost. Jejím majoritním vlastníkem je Sberbank Europe AG se sídlem ve Vídni.

Kontakt pro média
Kamil Pittner, Media Consultant, PRCOM, +420 604 241 482, [email protected]

test