Join our webinar - "Harness Automation to Transform Your IVR Testing" on May 30, 2024 | Register now.

Predictive Analytics: Taking the Unpredictability Out of Decision-Making

Predictive analytics enables companies to predict events ahead of time, allowing for quick and efficient responses to new developments.

In a recent interview with SalesTechStar, Chief Growth Officer, Drew Naukam dives into the impact the COVID-19 pandemic has had on digital transformation. The pandemic has presented businesses with many challenges in terms of decision-making and forecasting. As a result, digital transformation has driven the acceleration of many trends and capabilities, including the focus on artificial intelligence and machine learning (AI/ML) as a tool for predictive analytics.

In order to maximize the potential of predictive analytics, organizations must first modernize the underlying data platform. Data previously stuck in silos is shifting to cloud platforms like Snowflake and Amazon AWS, allowing the data to be harnessed and used for better decision making. Without a centralized location for your data, it’s impossible to tap into the potential it holds.

Applying Predictive Analytics in a Pandemic

Across the country, hospitals were experiencing a sudden burden as COVID-19 spread. Among them was one of our large North American healthcare clients, the unpredictability of the pandemic was directly impacting their operations. However, with the right data platform and AI/ML capabilities, the opportunity arose to quickly delegate the doctors that could treat respiratory conditions to the hospitals with the most demand.

With the situation changing rapidly, real-time capabilities are needed to match the demand of the hospitals and dictate the best course of action to dispatch physicians accordingly. Once Ness modernized the client’s data platform, the company was able to benefit from a scalable and sustainable platform that provides access to actionable data in real-time. Through the addition of AI/ML capabilities, predictive analytics will use COVID-19 casework growth and trajectory to predict the next hot spot and how the demand for services will change.

Click here to read the full article.

Ness Connection: Meet Divya Konuru

Meet Divya Konuru, Global Head of Revenue Operations. Divya has over a decade of experience ranging in Finance, Operations, Strategy & Planning to Strategy Consulting. She brings a unique business outcome and data-driven approach to her execution, making her a valuable member of the Ness team.

Q: Tell us a little bit about your role at Ness and what you do.

A: RevOps requires me to work with major functions of the company: Sales, Delivery, Finance, Marketing, and HR. My role is to help support the growth engine of Ness and work strategically with each of these areas. I work with the leadership team to ensure we are focused on the right areas aligned with our strategic goals.

Q: Everyone has their own morning routine to help get their day going. What are the 3 most important parts of your morning routine?

A: I find it very important to exercise before work (if possible). I enjoy kickboxing and maybe a quick walk before breakfast, which is also essential. Finally, I take time every morning to plan for the upcoming days and create tangible goals aligned with our larger strategic growth initiatives.

Q: How do you take your coffee?

A: I love Dunkin Donuts coffee. I like it with as little milk as possible, so it isn’t fully black. I am not a fan of the taste of burnt coffee beans, so I generally stay away from other brands.

Q: What’s on your to-do list?

A: I’m going on maternity leave next month, so my to-do list is heavily focused on ensuring proper transitions and handoffs to set my colleagues up for success and continue our growth path. On a personal note, a lot of nesting is happening at home as my husband and I get ready to welcome our child.

Q: What do you enjoy most about working at Ness?

A: I enjoy the opportunity to work with executive leadership and our extended teams. I get to help connect some of the dots and work on various projects with different parts of the company. I’ve most enjoyed being able to be a part of our growth journey and helping to enable it.

Q: What’s the best career advice you’ve ever heard?

A: I’d say it is to not approach your work as an isolated function but to understand how it fits with the larger picture and the company’s overall strategy. On the flip side, it’s important to not get overwhelmed by the enormity of a task and be able to break it down and solve the individual pieces.

This advice has also been beneficial when managing teams; we can motivate teams to bring their best every day by connecting their work to the bigger picture (something bigger than their role) and also help them to become effective problem solvers in the process.

Q: What’s the next place on your travel list and why?

A: I’m very fortunate to have traveled to over 30 countries so far, but one place I haven’t been to that has intrigued me is, Bhutan. It’s interesting that they have a happiness index and have restrictions on tourism, which lets them preserve the beautiful landscape there. I’d love to see it one day.

Q: Which meal is your favorite – breakfast, lunch, or dinner and why?

A: I would have to say dinner is my favorite because it’s when I am able to unwind and spend quality time with my family. Even in the days of traveling, I would call my husband during dinner to catch up on our days before logging back into work.

Learn how you can become a part of #LifeAtNess by visiting our careers page.

Co se skrývá pod označením S/4HANA?

HANA odkazuje na novou tzv. „in-memory“ databázi, kterou SAP uvedlo na trh kolem roku 2010. Databáze HANA drží všechna data, se kterými podnikový informační systém pracuje, přímo v paměti počítače a přístup k nim je tak neuvěřitelně rychlý. Jestliže jste dříve spouštěli MRP běh o půlnoci a doufali, že doběhne do následujícího rána bez větších zádrhelů, s databází HANA můžete MRP spouště i několikrát denně. Častější spouštění MRP běhů vede k přesnějšímu přehledu například o stavu zpracování zakázek. Čím přesnější budete mí přehled, tím rychleji a lépe se budete moci rozhodovat.

S/4 znamená „SAP Business Suite 4“, do češtiny přeloženo jako sada aplikací uzpůsobena pro rychlou databázi HANA.

Výhody SAP S/4HANA

S S/4HANA vylepšilo SAP nejenom jádro systému, ale i uživatelské prostředí. Pokud nechcete používat tradiční rozhraní, můžete přepnout do FIORI. S FIORI přichází pro každou funkci samostatná dlaždice, do které SAP vytahuje sumarizační informace za danou oblast. Jestli jste v podniku zodpovědní například za fakturace, dlaždice Vám automaticky zobrazí počet nevyřízených faktur.

Systém Vás navede na prioritní úkoly. S FIORI můžete do systému S/4HANA přistupovat ať jste u obrazovky Vašeho počítače nebo v ruce držíte svůj mobilní telefon a tablet. SAP S/4HANA se sám přizpůsobí velikosti zobrazovací plochy.

My vám nabídneme ještě víc

Podnikový informační systém SAP S/4HANA doplňuje Ness o kompletní sadu integračních služeb. Od předimplementační analýzy, v průběhu které zmapujeme stávající prostředí ve Vašem podniku, přes implementační rozdílovou analýzu, na základě které se provede samotná implementace systému SAP S/4HANA a jeho integrace do exitujícího prostředí až po následnou podporu po uvedení systému do provozu. 

Implementační rozdílová analýza je velká příležitost narovnat podnikové procesy, které se za léta jejich používání většinou rozkošatěly. SAP se svými více než čtyřicetiletými zkušenostmi s podnikovými procesy je pro narovnání více než inspirující.

V Ness víme, že v každém podniku existují jedinečné postupy, kterých se podnik nechce nebo nemůže vzdát. Nás tým vývojářů je připraven SAP S/4HANA plně uzpůsobit Vašim konkrétním potřebám.

Díky pobočce Ness Digital Engineering se sídlem v Bratislavě jsme schopni se postarat i o podniky, které mají výrobní závody nebo pobočky jak v České republice, tak i na Slovensku.

Jestliže v podniku provozujete předchozí generaci podnikového informačního systému SAP ERP Central Component (ECC) nebo máte informační systém třetí strany a aktivně řešíte digitalizaci a automatizaci podnikových procesů nebo se jen předběžně zajímáte, neváhejte se na nás obrátit. Jako certifikovaný SAP partnerem navrhneme a nasadíme SAP S/4HANA i ve Vašem podniku.

Vývoj výrobku v ECTR v SAP S/4HANA

V tomto příspěvku navazujeme na blog „Od modelu k výrobku“ a budeme se blíže věnovat modulu ECTR (Engineering Control Center).

Modul ECTR slouží k propojení konstrukčních (CAD) programů jako jsou SOLIDWORKS, Solid Edge, AutoCAD, Inventor, CATIA V5, Creo nebo NX se SAPem.

Propojení je velmi intuitivní pomocí ikon a voleb ve výběrových seznamech.

Konstruktér v ECTR pracuje se stromovou strukturou adresářů, do kterých se jako vnořená úroveň vkládají dokumentové informační záznamy. Nejnižší úroveň tvoří vlastnosti dokumentového informačního záznamu jako např. připojené originály či propojené objekty.

Konstruktér při vytváření nového modelu vytvoří nový adresář nebo otevře již existující adresář. Logiku adresářů určuje vedoucí konstrukce podle stylu práce konstrukčního oddělení, struktury a charakteru výrobků.

V adresáři konstruktér vytvoří nový prázdný dokumentový informační záznam nebo zkopíruje dokumentový informační záznam podobného výrobku a provede nutné změny. Novou verzi již uvolněného dokumentového informačního záznamu vytvoří konstruktér pomocí volby „Vytvořit novou verzi“.

Přímo z nového dokumentového informačního záznamu konstruktér kliknutím na volbu „Otevřít originál pro editaci“ otevře konstrukční program, ve kterém nový model vytvoří. Při tvorbě nového modelu lze používat všechny funkce konstrukčního programu jako například kopírování.

Když je model hotový, tak ho konstruktér kliknutím na ikonu „Uložit a zobrazit“ uloží do DMS (Document Management System) v SAPu do dokumentového informačního záznamu, z kterého konstrukční program spustil. Pokud konstruktér konstrukční program nespustil z ECTR, tak dodatečně vybere dokumentový informační záznam, kam se má dokument uložit.

Dokumentový informační záznam slouží jako identifikační složka. Při ukládání modelu lze do parametrů dokumentového informačního záznamu přenést vybrané parametry z modelu, což rozšíří možnosti vyhledávání v dokumentových informačních záznamech v SAPu.

Po dokončení modelu konstruktér v ECTR u nových výrobků vygeneruje pomocí volby „Vytvořit materiál“ nové kmenové záznamy materiálu. Kmenový záznam materiálu v SAPu je objekt, který obsahuje popis materiálu (suroviny, polotovaru, výrobku…), jeho cenu, způsob nákupu, výroby, plánování, prodeje, skladování atd. Pokud konstruktér vytvořil model k již existujícímu kmenovému záznamu materiálu, tak tento kmenový záznam materiálu připojí k dokumentovému informačnímu záznamu, ke kterému je model připojený.

Konstruktér může vytvářet konstrukční díl (např. distanční kroužek) nebo celou sestavu (např. převodovku). Model představující sestavu musí mít v ECTR připojené dokumentové informační záznamy jednotlivých dílů. Kusovník pro sestavu pak konstruktér vygeneruje pomocí pracovního okna „Sestavy“. Konstruktér se rozhodne, zda vytvoří výrobní kusovník pro modul PP, verzovaný konstrukční kusovník pro modul PEO nebo verzovaný výrobní kusovník pro modul PEO. Modul ECTR nabízí tyto 3 možnosti, aby bylo možné zvolit variantu, která nejvíce odpovídá charakteru výroby konkrétní firmy. Vytvořený kusovník lze následně zobrazit v pracovním okně „Kusovník“.

Dokumentový informační záznam umožňuje sledovat revize dokumentu, předávat rozpracovaný dokument mezi uživateli a schvalovat jeho verze do výroby pomocí statusů. V závěrečné fázi schvalování modelu se k dokumentovému informačnímu záznamu může připojit také výkres (ve formátu PDF, JPG…).

Dokumentové informační záznamy, kmenové záznamy materiálu i kusovníky jsou vytvářeny a ukládány přímo v SAPu a jsou dostupné i z jiných modulů SAPu. Kmenový záznam materiálu vygenerovaný z modulu ECTR (např. nakupovaný distanční kroužek) může v modulu MM otevřít nákupčí a doplnit cenu a dodací lhůtu. Technolog může v modulu PEO Engineering otevřít kusovník, aniž by musel používat modul ECTR. Technolog připojí v modulu PEO Engineering k verzovanému pracovnímu postupu dokumentový informační záznam obsahují propojení na model a výkres a dělník ve výrobě si pak v modulu PEO Operations může zobrazit výkres v PDF nebo model v 3D prohlížeči.

SAP S/4HANA je komplexní systém s těsně propojenými moduly, který usnadňuje přístup k informacím z různých míst firmy. Přístup k informacím je omezen pouze přiděleným oprávněním.

 

Ivona Berková
Experinced SAP Consultant

 

Rádi zodpovíme vaše dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Ivo Procházka, Sales Manager
ivo.prochazka@www.ness.com, +420 774 655 079

Ivona Berková, Consultant
ivona.berkova@www.ness.com, +420 702 268 092

Big Data: předpovědi pro rok 2021

Zatímco rok 2020 byl výzvou pro mnohá odvětví, technologický průmysl zaznamenal mnoho pohybů vpřed. V tomto roce můžeme očekávat velké změny týkající se dat, způsobu jejich zpracovávání, ukládání a zacházení s nimi. Při nedávné spolupráci Ness Digital Engineering s agenturou insideBIGDATA poskytl Scott Schlesinger, vedoucí koompetence „Global Data Analytics“, své postřehy ohledně toho, na co se s velkou pravděpodobností můžeme těšit v roce 2021.

Rozšířená analýza a Self-Service

Vzhledem k distribuované pracovní síle a touze po informacích bude stále větší poptávka po rozšířené analytice a samoobslužném přístupu. V reakci na to bude tradiční analytika stále více „narušována“ umělou inteligencí (AI). Nárůst distribuované pracovní síly vytvoří větší poptávku po rozšířené analytice, kde bude jednotlivý uživatel veden procesem vytváření dotazů ohledně nakládání se svými daty. Dotazů, na které bude chtít získávat okamžité odpovědi.

Sbližování analytiky a AI

Předpovídáme sblížení analytiky a AI ve dvou oblastech – na úrovni infrastruktury a na úrovni analytiků. Lidé si začínají uvědomovat, že skrze různé nástroje poskytují data pro analytické stroje, a vytvářejí tak rozmanitý materiál pro strojové učení (ML). Namísto dvou zcela samostatných množin vidíme potenciálně jejich sblížení do infrastruktury, která bude snázeji udržována a zároveň zajistíí použití stejných dat k napájení obou strojů. Druhé sblížení by se mohlo týkat „hladu“ po informacích a překlenutí mezer při zodpovídání otázek s využití dat. Tradiční analytika začne být narušována AI. Na platformách (např. Tableau, Power BI a další) začnou převyšovat roboti a virtuální asistenti schopni konverzace. Tento tlak by mohl urychlit vývoj samoobslužného přístupu.

Chcete-li se dozvědět více o tom, co rok 2021 skrývá pro datový průmysl, přečtěte si celý článek o předpovědích zde.

Ness Connection: Meet Jean-Paul de Vooght

Meet Jean-Paul (“JP”) de Vooght, Sr. Director of Client Solutions at Ness. JP is known for his unique ability to decompose any complex problem and turn concepts into business-driven solutions.

Q: Tell us a little bit about your role at Ness and what that includes.

A: Organizationally, the client solutions group that I’m apart of is situated between sales and delivery. This means I work closely with our clients (current and prospective) to understand their business requirements and liaise with delivery to ensure those needs are met. Essentially, I help remove any surprises along the way to provide continuity and end-to-end accountability. As part of my role, I have to be prepared for any subject. I describe my knowledge as T-shaped. I can speak to many topics, but I also have deep knowledge in a specific area which is manufacturing and transportation. Jean-Paul de Vooght-Mountains

Q: What’s on your to-do list?

A: I’m currently exploring GAIA-X, which is Europe’s response to mega cloud services like Amazon and Azure, aimed at creating an equivalent cloud ecosystem that would be governed by European Union data laws. It’s exciting following this initiative and the concept of data sovereignty. Modernization is always top of mind, assessing software and teams so we can undertake a rewrite, refactor, and replatform. Also, since I focus heavily on the manufacturing and transportation industries, I spend time keeping myself informed on the latest and greatest trends. I’m currently researching FIWARE which is an open-source platform for smart cities.

Q: Do you prefer coffee in the morning?

A: I do! Before the pandemic, my typical coffee routine included rotating between a few of my favorite local cafes within walking distance. I would set out in the morning to get my 5,000 steps in and set up my ‘office’ for the day. I live in Lausanne, Switzerland so one of my favorite cafes is located on Lake Geneva. My other go-to cafe is located uptown which offers a calming atmosphere with great jazz music playing in the background.

Jean-Paul de Vooght-Cafe

Q: What topics and/or disciplines are you most interested in?

A: A few years ago, I got really interested in sustainability and as a technologist, it’s still very applicable today. The ability to use technology to sense what’s happening in the world and contribute to sustainability issues is what drew me to this area. The concepts of mixed mobility and building information management will be coming to the forefront. I see IoT playing a big part in this as social distancing remains in place and our infrastructure systems are under stress. The fact that I get to work with clients in intelligent transportation is truly an exciting part of my day.

Q: What’s your favorite part of the day?

A: Morning. I’m definitely a morning person. As I mentioned, I get up early and head to the cafe and combine this with a 20-minute walk each way. Needless to say, the view of Lake Geneva is amazing and it’s a great spot to think as I plan out my day. I find myself contributing to content pieces and writing in the mornings which is the best time for me.

Jean-Paul de Vooght-Lake Geneva

Q: What’s the most unusual food you’ve ever eaten?

A: I had the pleasure of traveling to Hawaii and tried Humuhumunukunukuapua’a, a tropical reef triggerfish. I had not heard of it before this trip, but it was quite delicious!

Q: What has been the most favorite part of your career?

A: I really have a passion for all things IoT and enjoy that I can work in this area at Ness. It’s always been about software for me. I used to work a lot with systems integrators and start-ups. I gravitate to the software product-driven aspect of it and how I get to work closely with Chief Technology Officers.

Q: How would your 10-year old self react to what you do now?

A: My 10-year old self would be super excited about the focus of my career and my friends would agree. I’ve always loved software and writing code. I can honestly say that I enjoy what I do and there’s always something new to learn at Ness.

Learn how you can become a part of #LifeAtNess by visiting our careers page.

Manufacturing and the Supply Chain: Driving Complex Digital Transformation in the Industry

Driven by unique business needs, often bespoke technology needs to sit side by side with packaged software for the perfect, agile, custom solution to a business’s pressing needs. But implementing these innovative solutions are often fraught with challenges. A number of questions ranging from securing funds to achieving faster ROI to building a culture that encourages a “fail fast and learn” mentality are likely to arise at the start of the project.

  • How do I allocate and secure funds for innovation? Who do I hire?
  • How do I put together a team that can support multiple emerging technologies?
  • How do I get stakeholders to provide meaningful, quality feedback?
  • How do I start building a culture that encourages a “fail fast and learn” mentality?
  • How do I take a pool of ideas and break them up into smaller, digestible, actionable parts?

To answer these questions and the multitude that lie behind them, deep industry knowledge and experience in leading organizations, driving growth, promoting continuous optimization, pushing international expansion, developing business start-ups and implementing technology-based change is required.

Ness and Harpyja recently partnered to bring high-grade business processes and software engineering to developing innovative products, services, and processes. Together and rooted in a deep understanding of the manufacturing and supply chain domain, Ness and Harpyja have the experience necessary to answer the myriad of questions presented by digital transformation in the manufacturing and supply chain domains as well as develop and execute on a well-organized strategy.

By taking a human-centered design thinking approach to innovation and coupling it with a double-diamond method of diverge-converge phases, Ness and Harpyja help transform the way manufacturing companies develop and deliver products, services, and processes.

A step-by-step overview of the combined transformation process provides a clear view into the power of the partnership:

Discover & Strategize

The initial phase requires research and analysis of the existing data, facts, processes, and technology landscape. Diligence here allows for confidence in making informed decisions about business requirements and sets the stage for shared outcomes and alignment on the problems and goals of the customer.

Envision & Concept Proving

The envision phase is meant to ensure that the program roadmap is designed, validated, and ready to transition to the next stage – build. The focus lies solely on the future of business and the technology requirements needed to define a detailed roadmap and execution plan. Our expert teams will leverage their experience, resources, best practices, and systems knowledge to recommend innovative solutions that will optimize operations, supply chain, and technology.

Additionally, some programs require that we bring the big idea to life to gain stakeholder and project sponsors’ buy-in for project investment. This could mean a rapid prototype or a sprint solution depending on whether the need is to validate the solution with a new audience or if the need is so well understood that the objective is to start building as quickly as possible.

Build & Execute

Here is the execution of the defined and agreed upon roadmap. Using both the outcomes of the Envision stage and the use of our agile methodology, the custom solution is detailed, proposed, built (where required with the minimum viable product), tested, and implemented. A collaborative approach throughout this stage with the customer is important to ensure the success of the program.

Support & Sustain

Even once past the build stage, we provide ongoing support and program delivery over the course of several releases with continuous performance analytics and measurements tested against the KPIs set and agreed on prior. This allows for course correction to ensure we have delivered the highest value.

Evolve & Improve

Taking a step back at the end of the program is important for ensuring that the transfer is complete and to see what further finetuning can help the implemented solution based on live interactions and exchanges with customers and suppliers. Finally, we strategize around how we take the custom solution that was created to the next level by repeating the cycles of this methodology to deliver innovation at every turn.

Digital transformation in the manufacturing and supply chain domains can drive better innovations and results from both from a business process and a software engineering standpoint. Together, Ness and Harpyja share a relentless vision to make things better whether that is helping develop growth or by working side by side with clients to implementing technology in a systematic way.

To learn more about realizing a digital transformation in the manufacturing and the supply chain domain, click here.

 

Data Governance and Delivering Positive Customer Experiences

Data allows organizations to innovate and transform like never before, but using data to deliver insights comes with great responsibility. In a recent collaboration with Samuel Greengard, Scott Schlesinger, Global Data, Analytics and Practice Leader, dives into the importance of data governance and delivering relevant, personalized, and innovative product, and customer experiences.

Key Highlights and Takeaways: 

Data Stewards

Good stewardship requires careful and responsible management. A good steward manages and controls data while granting access where, when, and by whom it’s needed. It is important for customer experience (CX) professionals to know what the corporate policies and/or legal guidelines are around the handling and use of data. This can be achieved through adequate training and communication.

Choosing the Right Platform

It is vital to ensure that the tools and services that are being relied on to deliver experiences intentionally incorporate functionality to support the data management needs. Organizations that respect their customers through transparent and ethical data privacy practices can forge tighter and stronger connections with their customers.

Respecting Data Governance to Build Trust

A good data stewardship strategy isn’t just the right thing to do, it also represents a significant opportunity for businesses to build trust and customer lifetime value. With the right technology, data stewardship, governance, and process to manage security and regulatory compliance drives marketing effectiveness and optimization across the full customer journey.

Data Transparency

Transparency is not just about establishing good policies. You have to be clear about what data you have, how you use it, what choices consumers have about what they share, and what options they have to let you continue using or not.

Iterate your Data Governance Strategy

Organizations must consider whether assumptions, practices, tools, and technologies that may have been relevant in the past have become dated, or lost their value. Mapping internal data practices is paramount. There is a need to examine data access privileges and rights across the organization, along with the software and security controls used for data governance.

Click here to read the full article.

test