Join our webinar - "Harness Automation to Transform Your IVR Testing" on May 30, 2024 | Register now.

Jak efektivně řídit výrobu se systémem SAP S/4HANA

Tento týden naše společnost zrealizovala webinář pro výrobní firmy, kde Josef Šumbera s Tomášem Slámkou představili zásadní novinky systému SAP S/4HANA v oblasti řízení výroby. Mimo uvedené se webináře jako prezentující zúčastnil technický ředitel Jan Vosátka ze společnosti Wikov Industry, který prezentoval důvody, proč se společnost Wikov rozhodla implementovat systém SAP S/4HANA včetně nových modulů.

Důvody a požadavky společnosti Wikov lze shrnout do těchto bodů, které dle našich zkušeností řeší v souvislosti se zvýšením produktivity a digitalizací výrobních procesů většina firem, a to zejména v oblasti předvýrobních částí výroby a také plánování.

Zásadní novinkou v SAP S/4HANA je pokrytí celého procesu výroby od vývoje výrobku přes naplánování až po vlastní výrobu, a to pomocí těchto nových modulů SAP:

Jde konkrétně o funkcionalitu vývoje a konstrukce nových výrobků, kde je nyní součástí systému SAP modul PLM, PDM – Produkt lifecycle management / Product data management. Další oblastí je funkcionalita v modulu technické přípravy výroby a její vazba na konstrukci, vlastní výroby a také pokročilého plánování, které je nyní integrální součástí systému SAP S/4HANA. Systém SAP, tak v poslední verzi pokrývá celý uvedený proces pomocí nových modulů a funkcionalit.

Díky těmto novým funkcionalitám se otvírá možnost implementovat systém SAP u mnohem většího počtu zákazníků a ve větším rozsahu, než doposud systém SAP umožňoval.
V případě, že uvažujete o modernizaci vašeho informačního systému v těchto oblastech, tak můžete shlédnout záznam z tohoto webináře ZDE. případně pošlete dotaz na nesscz@www.ness.com.

Pro oblast řízení výroby chystáme další webináře na téma ECTR a další moduly.

Žádná retro DTM, ale opravdové digitální dvojče

V úterý 23. června jsme v Konferenčním centru Green Point ve spolupráci se společností Hexagon uspořádali seminář pro krajské úřady k tématu Digitální technická mapa (DTM).
Cílem Semináře bylo představit nejen náš prototyp informačního systému ISTEM, ale také celkový koncept řešení, který může přinést krajským úřadům významnou výhodu v budoucím využití tohoto díla v novém stavebním řízení, BIM (building information modelling), správě majetku a dalších agendách.

Na semináři vystoupil Vítězslav Mačuda a Zbyněk Šlégl ze společnosti NESS Czech, kteří po obchodní a technické stránce představili softwarové řešení pro správu DTM. O úspěšné zkušenosti s implementací informačního systému ISKN, který jsme vyvíjeli pro ČUZK se podělil Jiří Formánek (vedoucí odd. správy RÚIAN v ČUZK).

Naše prezentace všechny účastníky velmi zaujala, a kromě bohaté diskuze v průběhu semináře si řada krajských úřadů vyžádala i pokračování následné diskuze již nad jejich konkrétními tématy a požadavky.

test