Join our exclusive webinar - "Unlocking Urban Mobility: The Mobility as a Service (MaaS) Revolution" on September 20, 2023! Register now.

AWS Project Type: MCT Migration (AWS Rehost)

Case Study

AWS Project Type: MCT Migration (AWS Rehost)

Executive Summary

Architecture, eCommerce, Content Distribution, Kubernetes, and Application Development on the AWS Cloud

About the Client

The client is a leading US-based multinational corporation that sells videos on fitness, weight loss, and muscle building techniques. The client’s marketing strategy comprises a mix of direct response infomercials, sales consultants, e-commerce, and multi-level marketing for their brand and product promotion.

The Challenge

The client was encountering numerous speed and efficiency challenges during an upgrade of their technology stack and legacy applications. Ness was tasked with planning and executing the migration of the core applications to AWS Cloud Services and, simultaneously, migrating their database from an on-premise MySQL DB to the cloud-based AWS RDS.

Why the Client Chose Ness

The Ness team was an early adopter of EKS (Amazon’s Managed Kubernetes Service), so we had to face some unknown situations where no precedent existed to learn from. The Ness team also faced down some challenges with Ruby on Rails plugins in moving from a bare-metal machine scenario to running in a lightweight docker container.

The Solution

As part of the solution, Ness containerized the on-premise application using Docker and Kubernetes. Then, we utilized CloudFormation scripts to enable the migration from on-premise infrastructure to the AWS cloud infrastructure. The process can be summarized as us creating “infrastructure as code”.

The Ness DevOps team worked on redesigning the CI/CD pipeline for the application. Jenkins was previously used for the CI/CD processes. However, the clients new IT strategy mandated the use of managed service products instead of maintaining in-house ones, so we implemented new pipeline solutions with Travis CI (for Continuous Integration) and Harness (for Continuous Delivery).

We also configured Amazon SQS and SNS for messaging – event processing and notifications.

Additionally, a centralized logging system was implemented using a fluent container where Loom and Dynatrace/Rollbar were used for monitoring overall application performance.

AWS Used

As part of this solution, we used Amazon RDS, EKS, S3, SNS, Elastic Cache – Redis, SQS, Elastic Transcoder.

Results and Benefits

Once the upgrade and implementation was complete, the client enjoyed significant improvements in the managing of maintenance, monitoring, and continuous deployment processes. Our use of container-based microservices ensured there was a significant reduction in the cost of operations. The solution also helped achieve high standards of scalability and fault tolerance through EKS (AWS Kubernetes).

Ness Digital Engineering Acquires CassaCloud

TEANECK, N.J. – January 8, 2020 Ness Digital Engineering, a provider of digital transformation and custom software engineering services, is pleased to announce its acquisition of CassaCloud, a Kosice, Slovakia-based consultancy with expertise in Salesforce implementation, customization, and integration services for multiple Salesforce modules. CassaCloud will join Sovereign CRM, acquired by Ness in 2019, as part of the Ness Salesforce-focused Center of Excellence.

“Companies across industries are using Salesforce as a platform for mission critical, cloud-based, customer-facing and revenue-generating solutions,” said Paul Lombardo, CEO of Ness Digital Engineering. “We are eager to bring our rapidly expanding Salesforce capability, further strengthened by the excellent team at CassaCloud, alongside our proven digital capabilities to deliver business solutions that help our clients compete more effectively.”

CassaCloud serves as the versatile partner companies seek to achieve the benefits of larger, more complex Salesforce programs, as well as valuable, strategic extensions of Salesforce solutions. The company is a Salesforce Consulting Partner with certified specialists in Salesforce Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, CPQ, and Pardot.

“Our local and global clients value the hyper-customized solutions we develop for their businesses,” said Valér Dunda, Managing Director at CassaCloud. “By tapping into Ness’s digital engineering capabilities and extensive global footprint, we will be able to help even more companies best utilize the Salesforce portfolio to support their business goals.”

The CassaCloud acquisition strengthens Ness’s Salesforce credentials in North America and Europe. Employees from the CassaCloud headquarters have joined the Ness Kosice office, an employer of choice among the largest IT companies in Kosice.

Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, CPQ, Pardot and others are among the trademarks of salesforce.com, Inc.

About Ness Digital Engineering
Ness Digital Engineering designs, builds, and integrates digital platforms and enterprise software that help organizations engage customers, differentiate their brands, and drive profitable growth. Our customer experience designers, software engineers, data experts, and business consultants partner with clients to develop roadmaps that identify ongoing opportunities to increase the value of their digital solutions and enterprise systems. Through agile development of minimum viable products (MVPs), our clients can test new ideas in the market and continually adapt to changing business conditions—giving our clients the leverage to lead market disruption in their industries and compete more effectively to grow their business. For more information, visit www.ness.com.

Media Contacts

Vivek Kangath
Senior Global Manager – Corporate Communications
Ness Digital Engineering
Mobile: +91 9742565583 | Tel: +91 80 41961000 | DID: +91 80 41961027

Taanya Malhotra
Greenough
tmalhotra@greenough.biz
617.275.6519

Ness Digital Engineering získal společnost CassaCloud

Praha – 8. ledna 2020 – Společnost Ness Digital Engineering, poskytovatel služeb v oblasti digitální transformace a vývoje softwaru na zakázku, s potěšením oznamuje, že dokončila akvizici společnosti CassaCloud, poradenské firmy se sídlem v Košicích na Slovensku, která se zaměřuje na poskytování implementačních a integračních služeb pro více modulů platformy Salesforce. Společnost CassaCloud se připojí k předešlé akvizici společnosti Sovereign CRM, kterou společnost Ness získala v roce 2019, jako součást jedinečného centra zaměřeného na Salesforce kompetence.

„Společnosti napříč různými průmyslovými odvětvími používají Salesforce jako platformu pro kritická řešení založená na bázi cloudu, která jsou zároveň zákaznicky orientovaná a generují zisk,“ řekl Paul Lombardo, CEO společnosti Ness Digital Engineering. „Jsme nadšení, že můžeme našim zákazníkům díky našim stále se zvyšujícím zdrojům a digitálními zkušenostem pomáhat k efektivnějšímu fungování na trhu.“

CassaCloud poskytuje své služby jako všestranný IT partner využívající benefity programů mnohem větší a komplexnější společnosti Salesforce, a zároveň je cenným a strategickým partner Salesforce řešení na trhu, kde působí. Společnost je oficiálním konzultačním Salesforce partnerem a má k dispozici certifikované specialisty pro oblast Salesforce Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, CPQ a Pardot.

 „Naši lokální i globální klienti si cení řešení, která jsou specificky navržena a přizpůsobena pro jejich podnikání,“ řekl Valér Dunda, jednatel společnosti CassaCloud. „Díky využití znalostí firmy Ness v oblasti digitálního inženýringu a její rozsáhlé celosvětové působnosti budeme schopni pomoci ještě většímu počtu firem k naplňování jejich obchodních cílů.“

Akvizice společnosti CassaCloud posiluje postavení společnosti Ness v Severní Americe a v Evropě. Hlavní sídlo CassCloud se spojí s vývojovým centrem Ness v Košicích, největším zaměstnavatelem v oblasti informačních technologií v regionu.

Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud, Community Cloud, CPQ, Pardot a další jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti salesforce.com, Inc.


O společnosti NESS Digital Engineering

Společnost Ness Digital Engineering navrhuje, vytváří a integruje digitální platformy a softwarová řešení, která pomáhají organizacím získat nové zákazníky, odlišit jejich značky a podpořit růst profitability. Naši zkušení designéři, softwaroví inženýři, datoví experti a byznys konzultanti spolupracují s klienty na návrzích postupů, které identifikují příležitosti ke zvýšení hodnoty jejich digitálních řešení a podnikových systémů. Díky vývoji v agile prostředí mohou klienti testovat nové nápady přímo na trhu a průběžně je přizpůsobovat měnícím se obchodním podmínkám, což jim umožňuje způsobit narušení trhu ve svých oborech, účinněji konkurovat ostatním firmám a zajistit růst své podnikatelské činnosti.

Více informací: www.ness.com

test