Join our exclusive webinar - "Unlocking Urban Mobility: The Mobility as a Service (MaaS) Revolution" on September 20, 2023! Register now.

The Path toward Becoming a CIO: The CIO’s cheat sheet

Today, CIOs are viewed as key contributors to formulating organizational goals and their main responsibilities are to work with the other C-level executives and technology departments to create the best technology game plan for the business. However, the rise of technologies including Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), cloud computing, and big data analytics brings new challenges and responsibilities for CIOs. Ness CTO’s quote on CIOs’ changing responsibilities has been featured in TechRepublic.

“These new responsibilities include re-evaluating the organization’s cloud strategy, investing in updating legacy systems, re-evaluating analytics strategies, investing in improving the quality of data, and considering GDPR and other data privacy regulations,” says Moshe Kranc, CTO of Ness Digital Engineering.

Read More

Leveraging Vehicle and Driver Data to Better Understand User Experience

Automotive technology is undergoing explosive innovation with autonomous vehicle data revolutionizing the user experience. However, the challenge for the automotive industry as well as IT service providers like Ness Digital Engineering is how to transform thousands of gigabytes of raw data into useful insights and new business revenue.

In an article for ATZ Magazine, Ketan Karia, Chief Delivery Officer for Europe at Ness, discusses how expertly sourced data about vehicle performance and driver preferences can help extract user insights in real-time, leading to a safer, smoother and more personalized driving experience.

Read More

NICE Actimize ENGAGE 2019 Event

Visit the Ness display at the NICE Actimize ENGAGE 2019 event on Nov. 19-20 in NYC. The event brings together leading financial institution executives, industry experts, and NICE Actimize product and subject matter experts. Ness is NICE Actimize’s trusted AML engineering partner.  We collaborate with Actimize and leverage our deep product expertise to accelerate your Actimize implementation. Ness can enable AML adoption through a contextual Gap Assessment by looking at your onboarding processes and fast-track implementation through Machine Learning-assisted data management solutions.

Read more.

How big data and AI work together

Machine Learning technology is helping companies across industries derive better business insights from their data. However, for reliable results, you need quality data. In an article for The Enterprisers Project, Ness CTO, Moshe Kranc is quoted on the importance of cleansing big data and the best way to do that might be by using Machine Learning.

Click here to read the full article.

Jak na průmyslový internet věcí?

Jak lze prakticky využít průmyslový internet věcí a co byste měli zvážit, než se pro implementaci IIoT rozhodnete?

IIoT neboli průmyslový internet věcí je inovativní technologie, která ovlivňuje způsob, jakým se propojují a optimalizují stroje. Reálné využití IIoT v praxi zatím nedosahuje širší úrovně, i když jde o trend, který dává podnikům příležitost zlepšit množství výrobních a průmyslových procesů a operací. Než se rozhodnete IIoT implementovat, zvažte technologické možnosti i cíle, jichž chcete dosáhnout.

Technologické zázemí

Díky použití senzorů, pokročilé analytice a inteligentnímu vzorci rozhodování IIoT zásadně transformuje způsob, jakým se provozní prostředky firmy spojují a komunikují napříč podnikem.

Průmyslové IoT aplikace jsou ale náročnější než spotřebitelské IoT nebo tradiční systémy M2M (Machine to Machine, komunikace “stroj se strojem”), protože kladou větší důraz na komunikaci, kde aplikace používá autonomní, peer-to-peer (P2P) distribuované řízení.

Prostředí IIoT má velmi specifické požadavky i na výkon a spolehlivost interních systémů, které musí být splněny (například odolnost vůči poruchám, zabezpečení, požadavky na fyzickou konektivitu, kontrolní služby). Tyto skutečnosti lze označit za potenciální překážky pro využívání této inovativní technologie v masovějším měřítku.

Trh s velkými daty (Big Data) činil v roce 2018 přibližně 31 miliard amerických dolarů. Část tohoto nárůstu vychází ze skutečnosti, že velkými daty jsou i data z IIoT.

Zdroj: Forrester, Pololetní výhled světového technologického trhu pro období 2017 až 2018.

Co s daty

Samostatnou kapitolou, která s průmyslových internetem věcí vyvstává a na kterou se IT manažeři či manažer údržby, projektový manažer nebo kdokoliv odpovědný za technologie a průmyslové inovace musí připravit, je obrovské množství dat shromážděných zařízeními IIoT.

Výrobní podniky, které se zajímají o možnost využití IIoT, mohou zjistit, že jejich způsob nakládání s daty je zastaralý a potřebují vytvořit novou datovou strategii úzce spjatou s obchodními cíli podniku. Nárůst dat může být s IoT nepředvídatelný a nelze riskovat, že negativně ovlivní existující produkční oblasti.

Vhodným řešením je tyto údaje izolovat a v izolovaném prostředí buď dále spravovat nebo archivovat. Typicky se odesílají do centrální služby typu cloud, kde se shromažďují s jinými údaji a potom se užitečně sdílejí s koncovými uživateli.

Výzvou nicméně zůstává, jak z dat získávat přehled a jak jej v praxi efektivně využít. Nepochybně bude potřeba analytika – ideálně streamovací analytika, aby bylo možné rychle reagovat na události IoT z průmyslových procesů.

Je také důležité zvážit bezpečnost IIoT zařízení, která nemají zabudovaná žádná zabezpečení a je velmi obtížné je aktualizovat a spravovat nebo dokonce předcházet útokům.

Mezi případy využití analytiky IIoT patří:
 • Zajištění, aby zařízení v terénu fungovala tak, jak mají, měření a vzdálené uvádění do provozu.
 • Plánování kapacit a monitoring dat pro neplánované prostoje zařízení nebo systému.
 • Analýza příčin selhání konkrétního zařízení a vzdálené řešení problémů.
 • Identifikace odchylek a anomálií, které mohou být časným indikátorem problémů ve výrobě nebo nasazování zařízení do provozu.
 • Bezpečnost a shoda: přehled o výkonu komplexního systému včetně varování v mezních situacích ohrožující bezpečný provoz zařízení nebo bezpečí osob.
 • Kybernetická bezpečnost napříč průmyslovými systémy a eliminace možných rizik.

Jak na IIoT

Nasazení IIoT technologie vyžaduje investici do chytrých senzorů, jejich integrace a zabezpečení, dále vytvoření strategie a stanovení způsobů, jak zpracovávat a analyzovat data.

Je také potřeba rozhodnout, kdo bude za IIoT problematiku v podniku odpovědný. Vedení podniku musí určit podnikatelský cíl, kterého chce dosáhnout, a rozhodnout o organizačních úpravách nezbytných k jeho dosažení.

Nejúspěšnější IIoT projekty většinou začínají s malými cíli, jež jsou měřitelné a orientované na konkrétní výsledky. Pokud se obáváte samostatné implementace IIoT, můžete se obrátit na systémové integrátory, kteří v této oblasti poskytují komplexní řešení. Doporučujeme věnovat pozornost především službám a produktům zaměřeným na analytiku dat.

Přínosy IIoT:

 • spojení všech lidí, údajů a procesů v podniku včetně identifikace úzkých míst
 • rychlejší a přesnější plánování a rozhodování
 • detailní přehled o výkonu a kontrola kvality
 • prediktivní údržba zařízení a budov pro optimalizaci nákladů
 • lepší správa zásob, optimalizace logistiky a dodavatelského řetězce
 • zvýšená bezpečnost zařízení a dat
 • spuštění nových obchodních modelů a rozšíření portfolia služeb

Mnoho organizací postrádá procesy správy dat potřebné k zajištění kvality shromážděných dat, jakož i interní dovednosti k vytvoření systému pro zpracování streamingových dat velkého objemu v téměř reálném čase nebo datové vědce, kteří mohou z těchto informací získat poznatky.

Usage of Vehicle and Driver Data to Improve User Experience

Autonomous vehicle data is revolutionizing the automotive user experience, but are companies equipped to make use of the voluminous amount of data that is generated? In an article for ATZ Magazine, Ketan Karia, Chief Delivery Officer for Europe at Ness, discusses how expertly sourced data about vehicle performance and driver preferences can help extract user insights in real-time, leading to a safer, smoother and more personalized driving experience.

Click to read the full article.

 

The Art of Leading Successful Development of Software

In a recent interview, Vinay Rajadhyaksha, President and Chief Operating Officer, shares strategies that enable our clients’ business success and how Ness aligns its delivery capabilities with client needs.

What development strategies are you seeing Ness clients use to achieve successful business results?

Agile, in all its forms, and DevOps are becoming mainstream for any evolving digital strategy. Today, organizations are moving rapidly toward an agile, flexible and modern software-defined environment in order to keep pace with escalating business demands. They are also reinventing their idea-to-launch methods, approaches, and processes to keep every aspect of their business operations truly agile through a cycle that includes the phases of discover and evaluate, prioritize, build and operate, analyze and evolve. Modern software development is an ongoing, iterative process, so that companies are always adding value to address emerging customer needs and market opportunities. At Ness, our core project management practices, including short delivery cycles, rigorous quality checks, and delivery using agile solutions at scale, help clients foresee future risks and quickly address their business needs.

There are some key strategies that we encourage our clients to take into consideration to deliver projects that are fast, flexible and the best fit for future business. The first is Service Design — the interactions between people, processes and infrastructure – and ensuring these elements work in an integrated fashion. Companies do well when they look beyond the “look and feel” of their digital platform or software and focus on creating interactive experiences. Process optimization – the part of the design that looks at business processes and how they can be synthesized in a productive, interactive way – is crucial. What we do at Ness is beyond user experience, which is not common in the market. We integrate design, business consulting, and other disciplines to help our clients solve their most pressing business problems.

Automation has been a big buzzword in the tech world lately, and I think it’s an important capability that businesses can adopt to improve productivity, quality, and other measures of business performance. Moreover, increasing automation by using Robotic Process Automation (RPA), for example, can be a powerful tool for expanding the level of service to end users.

Lastly, as we’re hearing more and more today, data is the new oil. A voluminous amount of data is generated from various sources, including apps, sensors and the web. The journey of capturing data, running analytics, and creating meaningful insights is very important, and we’re seeing that play a big role in how our clients are using Big Data, Machine Learning, and the Internet of Things to create new business value. For example, sensor data streams coming from chillers, boilers, and air compressors in continuous and batch process industries can reveal hidden insights that could give organizations a competitive edge. In cases where real time and near real time intelligence is paramount for complex decisions, root-cause analytics, sensor data correlation, and system optimization become possible, leading to reduced downtime and maximized performance. Moreover, with the use of Artificial Intelligence (AI), we have helped major companies either understand and act on the reasons why their customers churn, or better understand their customers’ behavior and provide a customized experience for them. Supply chain optimization is another area where Big Data and AI work hand in hand, reducing cost significantly for our customers.

How does Ness align its delivery capabilities with client needs?
We’ve always been very good at developing digital platforms and products, which is quite different from general purpose applications that some technology services firms have traditionally focused on.  Our ability to develop and execute large digital transformation programs, based on the Ness Connected framework, is our strength. With our Ness Connected framework, we understand the customer’s business problem, envision potential solutions and prototype, build the solution through rapid cycles and iterations, and analyze outcomes to reveal new opportunities for features that can add value.

We are also unique in the market for our ability to operate highly-effective, distributed Agile teams globally. We can bring together colleagues from around the world with the best-fit skills to support a client. We also cover a wide set of skills and capabilities, which clients tell us they appreciate because we are able to develop well-integrated solutions.

At Ness, we have an accomplished team of engineers, data scientists, and experience designers who all work together to deliver well thought-out solutions for our customers. We are constantly looking for opportunities to add value to everyday human interactions by combining human behavior analysis with technology solutions. We help customers think about their overall product strategy and how to align research from their business, the market, and users to create a sound, executable, and technologically-viable roadmap.

The Role of Automated Testing In Legacy Modernization

Join Webinar on Tuesday, Oct.15 at 10:00 am ET. Hosted by Modern Systems, with guest speaker David Tanacea, Chief Domains Officer at Ness Digital Engineering.

Webinar attendees will learn:

 • The critical importance of automated testing in legacy modernization projects
 • Testing best practices to increase productivity
 • How to leverage proven processes for testing before, during and after modernization projects

Click here to Register

 

Impact of the Convergence of Big Data, IoT, and AI

A major technology discussion in the digital workplace at the moment is how to manage the convergence of four megatrends: cloud computing, big data, artificial intelligence (AI) and the Internet of Things (IoT). While these systems are making work more ‘intelligent’ they are also increasingly difficult to manage.

In an article for CMSWire, Angshuman Patra, Chief Delivery Officer, Americas at Ness, shares a quote on how the industry is shifting to leverage this convergence.

Read More: https://bit.ly/2TsOEWA

test