Join our webinar - "Harness Automation to Transform Your IVR Testing" on May 30, 2024 | Register now.

Test Automation for Mobile

The Ness team is often involved in the development of mobile applications for our customers. We always encourage our clients to stay agile in order to keep pace with the ever-changing market landscape. This often includes managing frequent updates and releases to their mobile platforms. This paper outlines the steps taken to help one of our clients select an automated mobile testing tool and the positive results this automation achieved.

The Problem with Software

My company is in the business of making better software and making software better. Every customer I talk to is in the midst of some initiative to have new/better/latest software solutions to offer their own customers or employees; they all expect an “Uber-like experience across the channels” if you can forgive my predictable reliance on the common parlance du jour. A regular frustration for those tasked with the ‘make our software better’ challenge is that everyone in the organization is a critic, but few ever get together to work on the answer – or even declare in a crisp, thoughtful, actionable phrase what exactly is the problem. What, specifically, needs to be better?

Why 58 percent of tech leaders are unprepared to handle IIoT Data?

While there is ever-increasing adoption of IIoT (Industrial Internet of Things) among industries today, the biggest question is if industrial tech leaders are prepared to handle the huge amounts of data that are generated by IIoT technology.

Moshe Kranc, CTO of Ness Digital Engineering, has been featured in ZDNet in the article, “CIO Jury: Why 58 percent of tech leaders are unprepared to handle IIoT data.” Moshe shares his thoughts on what organizations need to be able to collect and to correctly process Industrial IoT data.

“Many organizations lack data governance processes needed to ensure the quality of collected data, as well as the in-house skills to create a system to process near real-time streaming big data, or data scientists who can extract insights from this information,” said Moshe.

Click to read the article: https://www.ness.com/cio-jury-why-58-percent-of-tech-leaders-are-unprepared-to-handle-iiot-data/

8 Key things that should be on the to-do-list of every CIO

Ness Digital ServicesAs a CIO’s responsibilities shift from the technical to the business amid digital transformation efforts, they must keep certain items top of mind to keep the business relevant, according to Moshe Kranc, CTO of Ness Digital Engineering. In an article for TechRepublic, Moshe describes the 8 things that should be on every CIO’s to-do list.

“To survive now, a CIO has to be a lot more business-savvy, and a lot more responsive to the pace of business and the needs of business-facing people who are worrying about digital transformation,” Kranc said. “The job has changed quite a lot.”

Click to read the full article: https://www.ness.com/8-things-that-should-be-on-every-cios-to-do-list/

Solutions for the Education Industry

Education technology solution providers are actively exploring opportunities to use new, digital technologies to create innovative learning and assessment platforms: platforms their customers can use to provide highlypersonalized learning experiences and greater insight into learning efficacy. But, it’s a challenge to get solutions to market quickly enough and achieve the right balance between modernizing existing revenue-generating products and developing new ones to expand the business. Ness Digital Engineering helps education technology solution providers bring the right mix of capabilities to market faster. Our customer experience designers, software platform engineers, and data analytics experts work closely with our clients to modernize their legacy solutions, protect current revenue streams, and develop new products to capture share in emerging markets.

Ness Content Office helps media organizations capture more revenue from their digital assets

Media businesses run on tight margins at a fast pace within a crowd of competitors. Companies that get their digital assets to market quickly will generate more revenue and consumer mindshare, and those that can do so cost effectively will increase profitability to fund their next market-leading concepts. Ness Content Office helps media organizations

Ohlédnutí za konferencí IDC Summit 2019

Prestižní konference věnující se tématu digitální transformace je za námi. Letos jsme byli součástí dění nejen jako partner akce, ale podíleli jsme se i na formulaci hlavních tezí díky Petru Mýtinovi. Mluvilo se převážně o technologiích a byznysu. Závěr konference pak byl ve znamení dobrých skutků.

Ústředním tématem letošního ročníku IDC Summitu byla digitální transformace (DX) a zejména hledání odpovědi, jak ji učinit „jednodušší.“ Zájem o konferenci rok od roku roste s tím, jak toto téma nabírá na důležitosti v každodenním fungování firem a jak se posiluje role CIO a CXO, kteří jsou za řešení technologických výzev zodpovědní. Z jejich řad se také rekrutovala převážná část účastníků tohoto IT fóra.

Každá firma je svým způsobem technologická

Technologie se prudce vyvíjí a jsou stále dokonalejší, pomáhají tak řešit čím dál komplexnější situace a problémy. Zároveň kladou vyšší nároky na informační systémy každé společnosti. V současném digitálním světě můžeme tedy směle každou firmu označit za technologickou bez ohledu na to, v jakém odvětví působí. Fenoménem dneška jsou rovněž data, jejichž množství neustále a exponenciálně roste.

Pouze v takovém případě se jejich hodnota uvolní. Data a datové analýzy jsou využitelné pro informovaná rozhodnutí a přímo ovlivňují změnu obchodních modelů společností. Proměňuje se také role CIO, kteří musí řešit rychlejší dynamiku byznysu, vyšší očekávání zákazníků a zaměstnanců i změnu jejich chování.

Vždy jde o individuální cestu konkrétní firmy

Vyvstává logická otázka: jak v tomto náročném světě obstát? Jeden účinný a univerzální recept na agilní transformaci společností bohužel neexistuje. Vždy jde o individuální cestu konkrétní firmy, která musí být založena nejen na jasné vizi a strategii využití inovativních technologií, ale musí zohledňovat také zaměstnance a firemní kulturu. Ta byla měla být v ideálním případě nastavena pro přijetí a podporu probíhající digitální transformace přímo managementem.

DX JE KOMPLEXNÍM PROCESEM A MĚLA BY SE TÝKAT CELÉ ORGANIZACE VČETNĚ JEJÍCH VNITŘNÍCH PROCESŮ. LEPŠÍ UŽIVATELSKÉ ZÁŽITKY BY MĚLY BÝT PŘÍSTUPNÉ NEJEN ZÁKAZNÍKŮM, ALE I SAMOTNÝM ZAMĚSTNANCŮM.

 

S digitalizací začínejte od zákaznické zkušenosti a inovací produktů a služeb

Letos jsme byli hlavním partnerem IDC Summitu a v rámci sekce Business: Závod k inovacím představil Petr Mýtina své pojetí digitální transformace v prezentaci nazvané „DX outside in.“ Zmínil mimo jiné, že s digitalizací je nejlepší začít od zákaznické zkušenosti a inovací produktů a služeb, tj. front-endu. Nicméně upozornil, že DX je komplexním procesem a měla by se týkat celé organizace včetně jejích vnitřních procesů.

Lepší uživatelské zážitky by měly být přístupné nejen zákazníkům, ale i samotným zaměstnancům. Petr doporučil i konkrétním kroky pro hladší postupu při digitální transformaci společností. Například budování vhodné IT struktury, resp. sjednocení front-end a back-end světů.

Nejen radit, ale i pomáhat

Na závěr summitu proběhla dražba obrazů namalovaných v průběhu konference samotnými účastníky. Náš příspěvek ve výši deset tisíc korun byl přidán k výtěžku dražby určené na pomoc mladým lidem z dětských domovů s omezenými možnostmi uplatnění.

test