Join our webinar - "Harness Automation to Transform Your IVR Testing" on May 30, 2024 | Register now.

Application Modernization: One size does NOT fit all

According to a report published by KBV Research on the Global Application Modernization Services Market, the global application modernization services market size is expected to be $17.7 billion by 2023, increasing at 18% CAGR during the forecast period.  The reasons for modernizing applications range from upgrading depreciated technologies to saving money to increasing business agility and innovation. Source technologies range from legacy mainframe technologies, such as COBOL, IMS, and Adabas, to more modern, but still legacy, technologies such as VB/ASP and 20th century Java applications.

The source technologies drive decisions about code conversion tools and processes, but it should be the business goals that drive decisions about future state architectures.  Many of us are big fans of cloud native microservice architectures. This architecture has huge benefits in both performance and speed to market. However, this architecture also introduces complexities in support and deployment. Lift and shift into the cloud (public, private or virtual) is another option worth exploring. And sometimes (embedded systems jump to mind), tight integration is an important trait that needs to be preserved.

Cloud native architectures have a few primary benefits in this context:

  • Improved performance through horizontal scalability
  • Speed to market through the decomposition of monolithic systems
  • Cultural benefits of moving towards a more agile-based product team organization and process

The third benefit should not be underestimated. A microservices architecture allows cross-functional teams to improve and innovate independently from other development and support teams. Less development and deployment coordination allow for increased speed and agility. The improved performance can be applied to specific parts of the applications instead of having to scale an entire monolith. However, these advantages come with a price. Although overall system complexity is reduced, modern DevOps principles, practices and tools are necessary to coordinate all the moving parts of continuous integration.

When making the target architecture decision, we must ensure that the additional benefits are worth the additional cost:

  • What is the lifespan of the source application?
  • What is the rate of change in business requirements of the source application?
  • What is the projected growth for the source application?

As with many things in life, the answer is not always black and white. Often the best approach is a hybrid approach. To paraphrase Martin Fowler, sometimes the monolith does not have to be completely strangled. Those parts of the monolithic application that can benefit from performance and agility improvements should move towards a cloud native microservices architecture. Those that will remain stagnant, or are heading towards end of life, can remain or be moved to the cloud as is, and an integration layer can be introduced. As application modernization grows, the architectures of the target solutions and the methodologies to migrate applications will continue to evolve.  Intelligent planning will be the key to success.

Innovative Thinking Is Fueling New Transportation Models

One of the big inefficiencies with vehicles, particularly in urban areas, is that they largely sit idle in parking lots. Most busy cities globally cannot afford to waste the space cars occupy and have been actively exploring how to best deploy alternative solutions, including Mobility-as-a-Service (MaaS) networks. The interest in MaaS is indicative of the innovative thinking that has been accelerating around how transportation services are delivered and consumed.

With the advent of new technologies and changing user preferences around car ownership, there is a shift in thinking around automotive business models. It’s now possible to envision a day when people will not own cars but will request “driverless-car” rides as needed – which in turn, can address growing concerns around traffic and space congestion in the city. For example, the rapid progression of technologies such as Artificial Intelligence, Machine Learning, and deep neural networks are making it possible to allocate the nearest available self-driving cars to users and pick them up from their respective destinations. This is still a futuristic scenario, but it is definitely evolving.

At the same time, the role of software is gaining prominence in the automotive industry. Progress in Advanced Driver Assistance Systems /active safety, mobile connectivity, infotainment, navigation, and communication interfaces are enabling an in-car experience that increasingly feels like being in a mobile room with all the necessary amenities. For traditional car manufacturers, this new software-enabled mobile environment will be a sizable disruption of their current manufacturing-focused business model. Further, as the future of mobility arrives, automotive business owners will need to figure out how best to participate in the next-gen mobility ecosystem that emerges as a result of technological and consumer trends.

In summary, the future of automotive will be about creating brand value through delivering great customer experiences at every touchpoint. Automotive brands that invest wisely in advancing technologies and deliver exceptional customer experiences will succeed in the competitive market. The journey will become as valuable as reaching the destination.

At Ness, we do some very interesting work in the Smart Mobility Domain, including innovations in connected automotive solutions, smart transit, location intelligence & navigation, and telemetry and fleet analysis.  We help our clients design and build digital platforms with real-time insights and contextual offerings that enable them to differentiate their offerings in the marketplace.

Navigating Digital Disruption: Insights from Ness’ CEO, Paul Lombardo

In the middle of a burgeoning career that saw him earn prominent spots at global consultancy firms, Paul Lombardo did something unique. “I joined the Peace Corps mid-career, believe it or not, in the former Soviet Union, really helping businesses through their economic transition,” says Paul Lombardo, CEO, Ness Digital Engineering. Undoubtedly, it was through his experience that Lombardo further developed his taste for international business engagements, how to navigate digital disruption, and the growth of digital business.

In an interview with Chief Executive, Lombardo talks about the challenges that companies face with digital disruption and how Ness has been helping companies address them. He also shares his expertise on the levers companies can use to successfully navigate digital transformation.

Read the full article: https://www.ness.com/ness-digital-engineering-ceo-on-navigating-digital-disruption/

IoT umožňuje novou vlnu digitální transformace

Omnichannel IoT revoluce přichází a přináší s sebou proaktivní, prediktivní a personalizované zkušenosti, které nově budou klíčem k zákaznické spokojenosti. Ketan Karia, ředitel divize IoT, hovoří nejen o tom, jak se internet věcí (IoT) obrovsky rozšířil a jak pomáhá řešit mnohé podnikatelské problémy.

Jaký dopad bude mít IoT na koncept cesty zákazníka?

IoT mění význam omnichannelu přidáním nového zdroje informací o zákazníkovi. Zavedení a sběr dat z IoT senzorů je nyní levnější, a mnoho společností si tak může dovolit sbírat data o tom, jak se zákazníci chovají.  Pokud použijeme jako příklad koncept auta připojeného k internetu, IoT zákazníkovi umožní zkušenost, která je více proaktivní, prediktivní a personalizovaná.

Společnosti mohou využít tento nový zdroj informací k vytvoření opravdu rozličné zákaznické zkušenosti. Firmy, které nebudou přemýšlet o tom, jak využít IoT, budou brzy zaostávat za konkurencí.

• proaktivní – Vaše auto Vám řekne, který díl musí být vyměněn nebo opraven a může dokonce upozornit servis, aby Vám zavolali a naplánovali termín servisní prohlídky;
• prediktivní – na základě Vašeho stylu řízení může auto předpovědět, kdy budete potřebovat natankovat nebo vyměnit pneumatiky;
• personalizovaná – pojišťovny mohou využívat data o chování řidičů k personalizaci nákladů na pojištění, a dokonce poskytnout rady, jak styl řízení zlepšovat.

Můžete nám prozradit nějaké zajímavé příklady použití IoT, na kterých Ness pracuje?

Například společnosti provozující vozidla (služební) nemohou maximalizovat návratnost investic bez efektivní správy vozového parku. Online sledování vozidel, predikce očekávané doby příjezdu, lokalizace odcizených vozidel a nalezení nejbližšího vozidla v případě nouze jsou pouze některé z případů, na kterých se svými zákazníky pracujeme.

Chování řidičů je důležitým parametrem pro správu vozového parku a některé společnosti ho chtějí sledovat a vyhodnocovat za účelem zavedení nejlepší praxe. My poskytujeme služby i v této oblasti.

Naši technici také pracují na softwaru pro měřiče spotřeby domácností (voda, elektřina). V minulosti jste dostávali vyúčtování, která nemusela být správná, ale neměli jste žádnou možnost ověřit si to nebo zkontrolovat naměřené hodnoty. Dnes nastupují chytré měřiče, které spotřebitelům pomáhají lépe spravovat a optimalizovat zdroje, které používají.

Hrajeme významnou roli při vytváření chytrých měřicích aplikací, takže spotřebitelé mají více informací o své spotřebě (např. které zařízení má největší spotřebu elektrické energie), a tyto informace jsou propojeny pohodlně s jejich mobilním telefonem.

Ve kterých oblastech rozvíjíte své znalosti a technické dovednosti týkající se IoT?

Protože nejsme výrobcem hardwaru, uzavíráme partnerství se společnostmi vyrábějícími zařízení IoT, abychom mohli zákazníkům dodávat kompletní IoT balíčky. Sledujeme také zvýšené investice společností ze sektoru výroby čipů. Je logické, že pro zařízení IoT jich bude potřeba čím dál více a čipy opět budou vyžadovat firmware – tady můžeme pomoci.

Také se zaměřujeme na rozvoj našich interních dovedností. Školíme techniky a najímáme více specialistů, aby nám pomohli v naší snaze růst v IoT segmentu.

Plánujeme také nabízet školení týkající se komunikačních protokolů souvisejících s IoT. Tento aspekt musí být v odvětví nejdříve standardizován.

Prostor komunikačního protokolu je docela velký a otevřený: existuje celá řada způsobů, jak připojit Vaše zařízení k internetu a zpátky do Vašeho cloudu a databáze. Naši technici musí dobře znát všechny tyto protokoly, aby věděli, který použít a kdy, jak je kódovat a jak zajistit jejich bezpečnost.

Jak se dnešní IoT liší od toho před několika lety?

IoT se rychle mění, a to z několika důvodů. Stejně jako u jiné technologie i zde existují zrychlující a zpomalující faktory. Zainteresované subjekty v odvětví IoT neustále provádějí výzkumy a investují do vývoje levnějších senzorů a aktuátorů s nižší spotřebou energie a vyšší frekvencí. Před několika dekádami bylo častější použití senzorů omezeno jejich relativně vysokou cenou, spotřebou energie a velikostí. Ale průmyslové investice umožnily vznik nové generace senzorů.

Rostoucí použití chytrých senzorů a aktuátorů dalo společnostem přístup k novým tokům dat, která mohou použít k lepšímu sledování majetku, správě strojů a zvýšení celkové efektivity a produktivity.

Největším potenciálním zpomalovačem přijetí IoT aplikací je otázka bezpečnosti a soukromí. Představte si například hromadný tranzitní systém, kde je použit systém vstupních karet. Jste osoba cestující ze stanice X do stanice Y, kdo vlastní data o průběhu Vaší cesty? Jste to Vy, společnost poskytující technologii zachycující informace, přepravní společnost nebo rada města, která financuje přepravní společnost? Pokud není jasné, kdo data vlastní, brzdí to možnost jejich analýzy.

Jaké výzvy musí společnosti zdolat při zavádění IoT?

IoT vyžaduje, abyste rychle mysleli a rychle konali. Větší, zavedené společnosti, například výrobní podniky, které mohou být hlavními uživateli IoT, nejsou často schopny přizpůsobit se takto výraznému posunu. Jsou zvyklé zaměřovat se na hodnotu tvořenou výrobky, které vyrábí již léta. Novějším paradigmatem je začít přemýšlet o vytváření hodnoty z dat týkajících se těchto výrobků a jejich použití.

Jako u téměř každého mediálního humbuku kolem určité technologie může dojít ke vzniku „věcí na efekt.“ To samé platí i pro IoT, například pračka může mít mnoho blikajících tlačítek a senzorů. Ale to se nakonec uklidní, až se začne objevovat více a více případů smysluplného použití.

Společnosti se musí dobře připravit a nastartovat dopředu – identifikovat obchodní případy pro zavedení IoT, aby se vyhnuly nástrahám provádění vědeckých projektů bez dalšího finančního užitku. Známe případy, kdy původně vybrané architektury nebyly škálovatelné, nebo kdy společnosti nechtěly změnit staré podnikové procesy.

Někdy změnu nechtějí přijmout zaměstnanci, pokud nejsou pochopeny jejich potřeby a není jim nabídnuta ta správná uživatelská zkušenost. A nakonec musí být od úplného začátku plánována celková kyberbezpečnost.

From growing up on a farm to Chief Innovation Officer at Linium— Rachel Slater’s Journey to the Digital Era

Authority Magazine recently interviewed Rachel Slater, Chief Innovation Officer at Linium, a Ness Digital Engineering Company. The resulting article describes Rachel’s career journey with Linium, the story behind what brought her to the specific career path, and her valuable advice to other female leaders.

Rachel explains, “Be a leader and understand what that means. To me, it means empowering people who are more talented than you and who inspire you. Find people with “grit” and understand their career aspirations. Great leaders support people and help them break down walls.”

Read the full article – https://www.ness.com/leadership-means-to-empower-people-who-are-more-talented-than-you-and-who-inspire-you-with-rachel-slater-chief-innovation-officer-at-linium/

Innovation Insights of 2019: Making It Easy to Get the Employee Services You Need

Today’s digital world is transforming the way we live and setting high expectations in the workplace when it comes to service experiences. So, how do you keep up with changes and prepare for future success?

Linium’s Chief Innovation Officer, Rachel Slater reveals in her recent blog that to remain competitive you need to improve the experience and delivery of employee services to drive productivity and satisfaction. “Enablement of your employees has a direct impact on how efficiently they develop products, deliver services, and interact with your customers. A happy employee means a happy customer,” states Rachel. Check out Linium’s innovation team’s insights of 2019 that will change how employees interact and get the services they need to do their jobs more effectively.

Read the full article – https://www.linium.com/blog/innovation-insights-2019

Top Education Technology Trends for 2019

As we begin 2019, there are several education technology trends that impact the Education sector. There are two areas that stand out, that will change the face of Education for years to come.

Internet of Things (IoT) is a system of several devices which are interconnected, exchanging and compiling different kinds of data over a network. Think of a SMARTClass that uses a network and devices to interact, shares information and data, receives instructions and becomes the data hub for the Class. The SMARTClass is the backbone of information sharing and collaboration, keeping track of different resources, creating smart lesson plans, automating attendance systems, adapting assessments, and designing personalized learning content. It can enable enhanced learning experience by linking resources, such as videos, assessments, animations, books, and websites to become a content repository. This can become the source of custom dashboards for all associated stakeholders which then enables a high level of interaction and collaboration between students, peers, parents and teachers. Connectivity and smart devices improve collaboration through crowd sourcing with students around the world, and allowing interactions to research answers to problems, exposing different points of view through different sources. Smart boards and digital highlighters allow printed text to be digitally transferred to mobile phones or other devices, and interactive boards can then receive, acknowledge, and reciprocate information, making learning more interactive, fun, and accessible.

IoT can also enhance the security and efficiency of schools and universities through 24×7 monitoring. Smart monitors can detect students in a class, thereby doing away with manual attendance. In the case of non-attendance or tardiness, alerts can be sent to the school administrators, and even to the parents. Technology can be used to monitor student behaviour and raise early alerts to initiate any intervention.

Now that the systems are interconnected between students and teachers, real-time performance data of both students and teachers can be available. Assessments and projects can be pushed to the student automatically, if they work at a faster pace, without waiting for an assessment cycle to arrive. This will quickly identify advanced and struggling students and enable early, personalized intervention.

The second trend that started as a revolution last year is promising to improve education and help educators. Machine Learning is a subset of Artificial Intelligence (AI). With Machine Learning, computers are programmed to learn to do things they are not already programmed to perform. It allows for the capture of all interactions made by the student with the computer and is not limited to just capturing the student responses to assessments and building a personalized curriculum. Software for K-12 analytics and higher education are fast becoming accessible. Such applications are developed to provide actionable recommendations which can be applied directly to the classroom. Such software is also playing a significant role in improving assessments and evaluations by removing biases. Bots can become pseudo tutors to the students which will further feed information to the AI/ML systems to increase the knowledge base.

Analytics technology will help educators to predict students’ future learning behaviour, as well as discover and improve domain models.

It is an exciting time to observe the impact of the convergence of connected devices, and continuous intelligence gathering through machine learning. They allow for different learning paths for students, as well as providing information and options for educators to give the best possible personalized attention to students.

Evolving the Customer Omnichannel Experience with IoT

There are multiple ways for businesses to reach their customers, who expects personalized, omnichannel experiences when interacting with their brands — and above all, they demand quick response times. Research shows that by 2020, customer experience will overtake price and product as the key brand differentiator. To win customers, companies need to carefully consider the user experience’s journey and align their messaging, goals, objectives and design across channels and devices to deliver seamlessness and consistency.

Our Head of Europe Delivery & the Global IoT Practice at Ness Digital Engineering, Ketan Karia has authored a column in CMSWire titled, “The IoT Brings New Meaning to the Omnichannel Customer Experience,” to explain how brands can evolve the omnichannel customer experience with IoT.

Read the full article – https://www.ness.com/the-iot-brings-new-meaning-to-the-omnichannel-customer-experience/

test